Browsing by Author Đỗ, Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 02050003912.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thanh Huyền;  Advisor: Trương, Đăng Dung (2015)

  • Đầu thế kỉ XX, triết học hiện sinh nổi lên một trường phái đó là “hiện tượng học” của E.Husserl. Có thể nói, tư tưởng của Kierkergaard về con người kết hợp với hiện tượng học ca E.Husserl như một phương pháp luận. Suốt nửa đầu thế kỉ XX, M. Heidegger, Jaspers, G. Marcel phát triển nó lên thành những lí thuyết phức tạp, hoàn chỉnh hơn. Đặc biệt là công trình Hữu thể và thời gian ra đời năm 1927 có thể coi là tác phẩm quan trọng nhất của Heidegger. Ông quan tâm đến tính thời gian vì thời gian làm nên ý nghĩa của tồn tại, cho thấy sự hiện hữu của con người. Có thểthấy rằng: Heidegger còn có đóng góp lớn cho triết học ngôn ngữ thế giới khi khám phá ra những bản chất mới ca ngôn ngữ. Trong...

Browsing by Author Đỗ, Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 02050003912.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thanh Huyền;  Advisor: Trương, Đăng Dung (2015)

  • Đầu thế kỉ XX, triết học hiện sinh nổi lên một trường phái đó là “hiện tượng học” của E.Husserl. Có thể nói, tư tưởng của Kierkergaard về con người kết hợp với hiện tượng học ca E.Husserl như một phương pháp luận. Suốt nửa đầu thế kỉ XX, M. Heidegger, Jaspers, G. Marcel phát triển nó lên thành những lí thuyết phức tạp, hoàn chỉnh hơn. Đặc biệt là công trình Hữu thể và thời gian ra đời năm 1927 có thể coi là tác phẩm quan trọng nhất của Heidegger. Ông quan tâm đến tính thời gian vì thời gian làm nên ý nghĩa của tồn tại, cho thấy sự hiện hữu của con người. Có thểthấy rằng: Heidegger còn có đóng góp lớn cho triết học ngôn ngữ thế giới khi khám phá ra những bản chất mới ca ngôn ngữ. Trong...