Browsing by Author Đỗ, Việt Hùng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050000218_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Thanh Bình;  Advisor: Đỗ, Việt Hùng, người hướng dẫn (2010)

 • 104 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Tìm hiểu cơ sở của hiện tượng chuyển nghĩa ẩn dụ- hoán dụ tu từ trong các trích đoạn Truyện Kiều (Các đoạn trích “Truyện Kiều” của Nguyễn Du trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2- Nhà xuất bản Giáo dục, 2006), phân loại các ẩn dụ- hoán dụ và chỉ ra hiệu qu (...); Electronic Resources

 • 00050000330_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hà;  Advisor: Đỗ, Việt Hùng, người hướng dẫn (2010)

 • 119 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày cơ sở lý luận: Cơ sở ngôn ngữ học; cơ sở tâm lý và giáo dục học. Thực trạng việc phân tích văn bản thơ ở nhà trường THPT và việc ứng dụng trường nghĩa vào việc phân tích văn bản thơ. Đề xuất cách dạy ứng dụng trường nghĩa vào phân tích văn bản th (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đỗ, Việt Hùng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050000218_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Thanh Bình;  Advisor: Đỗ, Việt Hùng, người hướng dẫn (2010)

 • 104 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Tìm hiểu cơ sở của hiện tượng chuyển nghĩa ẩn dụ- hoán dụ tu từ trong các trích đoạn Truyện Kiều (Các đoạn trích “Truyện Kiều” của Nguyễn Du trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2- Nhà xuất bản Giáo dục, 2006), phân loại các ẩn dụ- hoán dụ và chỉ ra hiệu qu (...); Electronic Resources

 • 00050000330_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hà;  Advisor: Đỗ, Việt Hùng, người hướng dẫn (2010)

 • 119 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày cơ sở lý luận: Cơ sở ngôn ngữ học; cơ sở tâm lý và giáo dục học. Thực trạng việc phân tích văn bản thơ ở nhà trường THPT và việc ứng dụng trường nghĩa vào việc phân tích văn bản thơ. Đề xuất cách dạy ứng dụng trường nghĩa vào phân tích văn bản th (...); Electronic Resources