Browsing by Author Đào, Mộng Điệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đào, Mộng Điệp (2013)

  • Đại diện lao động có thể phân ra thành các loại khác nhau căn cứ vào hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia cũng như căn cứ vào hệ thống chính trị, kinh tế xã hội của từng nước. Bài viết đưa ra các căn cứ phân loại đại diện lao động trên cơ sở đó đánh giá các loại đại diện lao động trên thế giới và rút ra những kinh nghiệm khi xây dựng mô hình đại diện lao động của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay..

Browsing by Author Đào, Mộng Điệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đào, Mộng Điệp (2013)

  • Đại diện lao động có thể phân ra thành các loại khác nhau căn cứ vào hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia cũng như căn cứ vào hệ thống chính trị, kinh tế xã hội của từng nước. Bài viết đưa ra các căn cứ phân loại đại diện lao động trên cơ sở đó đánh giá các loại đại diện lao động trên thế giới và rút ra những kinh nghiệm khi xây dựng mô hình đại diện lao động của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay..