Browsing by Author Đinh, Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 05050001965.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Đinh, Thị Hà;  Advisor: Nguyễn Thị Thu Hằng (2014)

  • Nội dung, hình thức quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong các trường đại học. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên. Thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương.

Browsing by Author Đinh, Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 05050001965.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Đinh, Thị Hà;  Advisor: Nguyễn Thị Thu Hằng (2014)

  • Nội dung, hình thức quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong các trường đại học. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên. Thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương.