Browsing by Author Đinh, Thị Mai Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002096_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Thị Mai Hương;  Advisor: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn (2012)

  • 78 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Thủy lợi Liễn Sơn. Xác định nguyên nhân và những hạn chế của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty thủy lợi Liễn Sơn để đưa ra (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đinh, Thị Mai Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002096_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Thị Mai Hương;  Advisor: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn (2012)

  • 78 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Thủy lợi Liễn Sơn. Xác định nguyên nhân và những hạn chế của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty thủy lợi Liễn Sơn để đưa ra (...); Electronic Resources