Browsing by Author Đinh, Thị Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050008540.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thúy;  Advisor: Phùng, Văn Ổn; Lê, Phê Đô (2017)

 • Trình bày được tổng quan về thẻ thông minh. Giới thiệu được công nghệ Java Card. Trình bày được hệ mật elliptic, đánh giá phương pháp tấn công, cách sinh tham số chuẩn cho hệ mật. Ứng dụng chữ ký số trên đường cong Elliptic trong bài toán đảm bảo ATTT trong đăng ký thẻ trực tuyến

 • 04051000726_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thúy;  Advisor: Phạm, Minh Hiền (2012)

 • This research investigates main factors causing students’ anxiety in speaking English in classroom (SEC) at Dong Hy High School (DHHS). This study has investigated into the use of group work learning method in the situation to see how students’ anxiety wou (...)

Browsing by Author Đinh, Thị Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050008540.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thúy;  Advisor: Phùng, Văn Ổn; Lê, Phê Đô (2017)

 • Trình bày được tổng quan về thẻ thông minh. Giới thiệu được công nghệ Java Card. Trình bày được hệ mật elliptic, đánh giá phương pháp tấn công, cách sinh tham số chuẩn cho hệ mật. Ứng dụng chữ ký số trên đường cong Elliptic trong bài toán đảm bảo ATTT trong đăng ký thẻ trực tuyến

 • 04051000726_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thúy;  Advisor: Phạm, Minh Hiền (2012)

 • This research investigates main factors causing students’ anxiety in speaking English in classroom (SEC) at Dong Hy High School (DHHS). This study has investigated into the use of group work learning method in the situation to see how students’ anxiety wou (...)