Browsing by Author Đinh, Thị Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01311_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thủy;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2008)

 • Giới thiệu khái quát về tác giả John Steinbeck, các sáng tác tiêu biểu của ông, một số công trình nghiên cứu về tác phẩm của John Steinbeck ở Mỹ và Việt Nam. Với mục tiêu hướng tới giải mã kết cấu trong tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ của Steinbeck, đi sâu ng (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • 02050001833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, 1953- (2013)

 • Dùng phương pháp nghiên cứu của xã hội học và công tác xã hội để tìm hiểu thực trạng, các yếu tố dẫn đến mặc cảm, tự ti của người khuyết tật vận động trong độ tuổi từ 18- 40 tuổi tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trình bày các lý thuyết và phương pháp của công tác xã hội trong việc trợ giúp thân chủ và nhóm thân chủ là người khuyết tật từ 18- 40 tuổi. Thông qua những lý thuyết đó, NVXH có thể phân tích được kỹ hơn, rõ ràng hơn vấn đề thân chủ đang gặp phải và lập được một kế hoạch trợ giúp thân chủ hợp lý và hiệu quả. Đề xuất các giải pháp có tính khả thi của công tác xã hội nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật có mặc cảm, tự ti.

Browsing by Author Đinh, Thị Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01311_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thủy;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2008)

 • Giới thiệu khái quát về tác giả John Steinbeck, các sáng tác tiêu biểu của ông, một số công trình nghiên cứu về tác phẩm của John Steinbeck ở Mỹ và Việt Nam. Với mục tiêu hướng tới giải mã kết cấu trong tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ của Steinbeck, đi sâu ng (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • 02050001833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, 1953- (2013)

 • Dùng phương pháp nghiên cứu của xã hội học và công tác xã hội để tìm hiểu thực trạng, các yếu tố dẫn đến mặc cảm, tự ti của người khuyết tật vận động trong độ tuổi từ 18- 40 tuổi tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trình bày các lý thuyết và phương pháp của công tác xã hội trong việc trợ giúp thân chủ và nhóm thân chủ là người khuyết tật từ 18- 40 tuổi. Thông qua những lý thuyết đó, NVXH có thể phân tích được kỹ hơn, rõ ràng hơn vấn đề thân chủ đang gặp phải và lập được một kế hoạch trợ giúp thân chủ hợp lý và hiệu quả. Đề xuất các giải pháp có tính khả thi của công tác xã hội nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật có mặc cảm, tự ti.