Browsing by Author Đoàn, Ngọc Hải , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 02050002206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Hường;  Advisor: Đoàn, Ngọc Hải , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Hệ thống hóa những quan điểm , chủ trương và sự chỉ đạo xây dưng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam(2001- 2011). Làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhất là tổ chức cơ sở đảng xã, ph (...); Electronic Resources

 • 02050002206_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Hường;  Advisor: Đoàn, Ngọc Hải , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Hệ thống hóa những quan điểm , chủ trương và sự chỉ đạo xây dưng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam(2001- 2011). Làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhất là tổ chức cơ sở đảng xã, ph (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đoàn, Ngọc Hải , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 02050002206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Hường;  Advisor: Đoàn, Ngọc Hải , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Hệ thống hóa những quan điểm , chủ trương và sự chỉ đạo xây dưng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam(2001- 2011). Làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhất là tổ chức cơ sở đảng xã, ph (...); Electronic Resources

 • 02050002206_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Hường;  Advisor: Đoàn, Ngọc Hải , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Hệ thống hóa những quan điểm , chủ trương và sự chỉ đạo xây dưng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam(2001- 2011). Làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhất là tổ chức cơ sở đảng xã, ph (...); Electronic Resources