Browsing by Author Đoàn, Thị Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • document(31).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đoàn, Thị Huyền; Nguyễn, Thu Thảo; Bùi, Xuân Thành; Tạ, Thị Thảo (2016)

  • Trong phân tích hàm lượng hoạt chất trong thuốc thì phương pháp quang phổhổng ngoại gần kết hợp với toán thống kê đa biến có ưu điểm là đơn giản, giá thành thấp, phân tích nhanh và đặc biệt là không phải phá hủy mẫu. Trong nghiên cứu này, hai hoạt chất cefotaxime và ceftriaxone (thuộc nhóm cephalosporin) trong thuốc bột pha tiêm được định lượng nhanh bằng phương pháp quang phổhồng ngoại gần kết hợp với thuật toán bình phương tối thiểu từng phần (NIR-PLS). Các điều kiện tôi ưu của phương pháp gồm phổhấp thụhồng ngoại được đo trong vùng 3600-2800cm -1 , tỉlệtrộn mẫu với KBr theo khối lượng là 2/98, lượng ép viên mẫu là 15mg. Mô hình bình phương tối thiểu từng ph...

Browsing by Author Đoàn, Thị Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • document(31).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đoàn, Thị Huyền; Nguyễn, Thu Thảo; Bùi, Xuân Thành; Tạ, Thị Thảo (2016)

  • Trong phân tích hàm lượng hoạt chất trong thuốc thì phương pháp quang phổhổng ngoại gần kết hợp với toán thống kê đa biến có ưu điểm là đơn giản, giá thành thấp, phân tích nhanh và đặc biệt là không phải phá hủy mẫu. Trong nghiên cứu này, hai hoạt chất cefotaxime và ceftriaxone (thuộc nhóm cephalosporin) trong thuốc bột pha tiêm được định lượng nhanh bằng phương pháp quang phổhồng ngoại gần kết hợp với thuật toán bình phương tối thiểu từng phần (NIR-PLS). Các điều kiện tôi ưu của phương pháp gồm phổhấp thụhồng ngoại được đo trong vùng 3600-2800cm -1 , tỉlệtrộn mẫu với KBr theo khối lượng là 2/98, lượng ép viên mẫu là 15mg. Mô hình bình phương tối thiểu từng ph...