Browsing by Author Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Bảo lãnh trong pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Phạm, Văn Lợi
2008Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Lê, Thị Thanh Thủy
2010Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ nghĩa vụ dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Trần, Đình Chi
2014Di sản thờ cúng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thương Thủy
2011Giao kết hợp đồng dân sự theo bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Dương, Thị Ngọc Chiến
2014Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Oanh
2008Hợp đồng ủy quyền theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Lan Hương
2013Một số vấn đề về hợp đồng dân sự vô hiệu - thực trạng và hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Phạm, Bá Đông
2010Quyền đối vật trong Luật tư La Mã và ảnh hưởng đối với pháp luật Việt Nam hiện hành : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Lê, Thị Liên Hương
2014Thế chấp quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Trần, Viết Thắng
2009Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Lã, Hoàng Hưng
2007Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại theo quy định của Bộ Luật Dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn; Phạm, Tuấn Anh
2017Đăng ký vật quyền bảo đảm. Luận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự: 60 38 01 03Vũ, Thế Cảnh; Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn