Browsing by Author Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050000265_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Chi;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn (2010)

 • 89 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Đưa ra khái niệm và phân tích đặc trưng của nghĩa vụ dân sự, quyền yều cầu và chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ nghĩa vụ dân sự. Phân biệt giao dịch chuyển giao quyền yêu cầu với các giao dịch dân sự khác. Phân tích nội dung, điều kiện của giao dịch (...); Electronic Resources

 • 00050008338.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thế Cảnh; Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn (2017)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về vật quyền bảo đảm. Phân tích quyền ưu tiên của chủ thể có vật quyền bảo đảm. Phân tích quyền theo đuổi của thể có vật quyền bảo đảm. Phân tích quyền đối kháng với người thứ ba. Phân tích vai trò, ý nghĩa của việc đăng ký vật quyền bảo đảm. Phân tích các mô hình đăng ký vật quyền bảo đảm cũng như các ưu điểm của các mô hình đó. Chỉ ra những điểm còn bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam trong quy định đăng ký giao dịch đảm bảo. Đưa ra những mô hình đăng ký vật quyền bảo đảm phù hợp với thực tế Việt Nam hiện nay.

Browsing by Author Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050000265_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Chi;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn (2010)

 • 89 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Đưa ra khái niệm và phân tích đặc trưng của nghĩa vụ dân sự, quyền yều cầu và chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ nghĩa vụ dân sự. Phân biệt giao dịch chuyển giao quyền yêu cầu với các giao dịch dân sự khác. Phân tích nội dung, điều kiện của giao dịch (...); Electronic Resources

 • 00050008338.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thế Cảnh; Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn (2017)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về vật quyền bảo đảm. Phân tích quyền ưu tiên của chủ thể có vật quyền bảo đảm. Phân tích quyền theo đuổi của thể có vật quyền bảo đảm. Phân tích quyền đối kháng với người thứ ba. Phân tích vai trò, ý nghĩa của việc đăng ký vật quyền bảo đảm. Phân tích các mô hình đăng ký vật quyền bảo đảm cũng như các ưu điểm của các mô hình đó. Chỉ ra những điểm còn bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam trong quy định đăng ký giao dịch đảm bảo. Đưa ra những mô hình đăng ký vật quyền bảo đảm phù hợp với thực tế Việt Nam hiện nay.