Browsing by Author Bùi, Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2015An evaluation of listening task complexity in the coursebook New Headway Pre- intermediate to the non-major English students at Hanoi University of Industry = Đánh giá sự phức tạp của các hoạt động nghe trong giáo trình New Headway Pre-Intermediate dành cPhan, Văn Quế, Supervisor; Bùi, Phương Thảo
2015AN EVALUATION OF LISTENING TASK COMPLEXITY IN THE COURSEBOOK NEW HEADWAY PRE- INTERMEDIATE TO THE NON- ENGLISH MAJOR STUDENTS AT HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRYBùi, Phương Thảo
2011Nghiên cứu ứng dụng Sunfua - Canxi Cacbonat Composit trong hệ xử lý nitơ hòa tan từ nước thải bằng phương pháp lọc sinh họcBùi, Phương Thảo
2011Nghiên cứu ứng dụng Sunfua - Canxi cacbonat composit trong hệ xử lý nitơ hòa tan từ nước thải bằng phương pháp lọc sinh học : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02Trần, Văn Quy , người hướng dẫn; Bùi, Phương Thảo
2010Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68Trần, Thị Hồng; Bùi, Phương Thảo
2011Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất Cửa Nam Triệu-Cửa Cấm (Hải Phòng) và vùng Cửa Đáy (Nam Định - Ninh Bình) trong giai đoạn 1987 - 2010 : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76Phạm, Quang Sơn , người hướng dẫn; Bùi, Phương Thảo