Browsing by Author Bùi, Quang Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 01050002976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2016)

 • Nghiên cứu mô hình tích hợp quy hoạch giao thông và sử dụng đất, trong đó xem xét một cách khái quát về việc lồng ghép giữa quy hoạch giao thông và sử dụng đất trong một số thành phố lớn ở Việt Nam và Hà Nội. Cũng nhƣ xem xét việc sử dụng các chƣơng trình và phần mềm để mô hình hoá mối quan hệ này trong các thành phố lớn ở nƣớc ta và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

 • 01050003249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thế Anh;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2016)

 • Luận văn ThS. Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý: 60 440 2 14 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Kết quả nghiên cứu về lý luận của Luận văn góp phần xây dựng cơ sở khoa học trong việc xây dựng các công cụ tổng quát hóa tự động cho các đối tượng địa lý. Trong phạm vi nghiên cứu của Luận văn đã giúp làm sáng tỏ phần xây dựng các công cụ tổng quát hóa tự động các yếu tố vùng sang dạng tuyến đáp ứng yêu cầu từ cơ sở dữ liệu phủ trùm chiết xuất dữ liệu và xây dựng nên bản đồ ở các dãy tỷ lệ khác nhau...

 • 01050003249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thế Anh;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2016)

 • Tổng quan về TQH bản đồ, các dạng TQH dữ liệu địa lý (tập trung vào yếu tốdạng vùng). Nghiên cứu các mô hình thuật toán cơ bản và phát triển một số công cụ TQH tự động yếu tố dạng vùng xây dựng bản đồ địa hình. Thử nghiệm xây dựng công cụ TQH tự động yếu dạng vùng sang dạng tuyến bản đồ địa hình tỉlệ1: 50 000 từ dữ liệu bản đồ địa hình 1: 25 000 trên nền Dot Net, ngôn ngữ lập trình C#, bộ thư viện ArcEngine của ArcGIS, sử dụng kỹ thuật tìm xương (tim) đối tượng, xây dựng lưới tam giác Delaunay trong mô hình TIN (Triangle Irregular Nework lưới tam giác bất quy tắc). Đánh giá kết quả thử nghiệm.

 • 01050003882.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Quỳnh Mai;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2018)

 • + Nội dung cơ bản: - Nghiên cứu tổng quan về dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Thu thập, phân tích, tổng hợp và đánh giá các tài liệu. - Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý quân sự sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Xây dựng cơ sở dữ liệu khu vực phòng thủ bao gồm các chuyên đề: thông tin về thời tiết, khí tượng, thủy văn ảnh hưởng đến khả năng huy động; tiềm năng về quân sự, lực lượng, giao thông vận tải quân sự, y tế, thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm. - Đưa ra sản phẩm thực nghiệm theo quy trình công nghệ đã xây dựng. + Những đóng góp của luận văn: - Đưa ra quy trình công nghệ, yêu cầu kỹ thuật về thu thập thu thập thông...

 • 01050003722.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Duy Huy Bình;  Advisor: Nguyễn, Tiền Giang; Bùi, Quang Thành (2017)

 • Sông Ba là con sông lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ và là lưu vực sông nội địa lớn thứ hai trên lãnh thổ Việt Nam sau lưu vực sông Đồng Nai. Cửa Đà Diễn là nơi sông Ba (hạ lưu được gọi là sông Đà Rằng) đổ ra biển, thuộc phường 6 và phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, khu vực hạ lưu sông Ba những năm gần đây lại có các diễn biến vô cùng phức tạp. Luận văn tập trung xây dựng mô hình khái niệm diễn biến hình thái cửa sông Đà Diễn, Phú Yên. Phương pháp được áp dựng là phương pháp phân tích hồi quy từng bước logistic để xác định mối quan hệ và mức độ tác động của các yếu tố tự nhiên tác động đến cơ chế diễn biến khu vực cửa sông trong giai đoạn từ 1988 - 2009. Số liệu...

 • e33.3.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Ngọc Quý; Bùi, Quang Thành (2017)

 • Bài báo này đề cập đến việc xây dựng và tổ chức cơ sở dữ liệu trên cơ sở sử dụng bài toán phân tích mạng (Network Analyst) nhằm hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Với bài toán phân tích mạng hệ thống CSDL sẽ hỗ trợ cho các cơ quan PCCC giải pháp xác định nhanh nhất vị trí điểm cháy, tìm tuyến đường tối ưu nhất để di chuyển đến điểm cháy, tìm vị trí các điểm lấy nước gần điểm cháy nhất hoặc xác định phạm vi phục vụ của các trạm PCCC,... để có kế hoạch điều động, bố trí khi có sự cố xảy ra. Bài báo đã tiến hành thiết kế và xây dựng CSDL thực nghiệm cho quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh và triển khai phân tích một số bài toán hỗ trợ công tác PCCC trên cơ sở phân...

 • e33.3.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Ngọc Quý; Bùi, Quang Thành (2017)

 • Bài báo này đề cập đến việc xây dựng và tổ chức cơ sở dữ liệu trên cơ sở sử dụng bài toán phân tích mạng (Network Analyst) nhằm hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Với bài toán phân tích mạng hệ thống CSDL sẽ hỗ trợ cho các cơ quan PCCC giải pháp xác định nhanh nhất vị trí điểm cháy, tìm tuyến đường tối ưu nhất để di chuyển đến điểm cháy, tìm vị trí các điểm lấy nước gần điểm cháy nhất hoặc xác định phạm vi phục vụ của các trạm PCCC,... để có kế hoạch điều động, bố trí khi có sự cố xảy ra. Bài báo đã tiến hành thiết kế và xây dựng CSDL thực nghiệm cho quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh và triển khai phân tích một số bài toán hỗ trợ công tác PCCC trên cơ sở phân...

 • DT_00199.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nhữ, Thị Xuân; Bùi, Quang Thành; Nguyễn, Đức Khả; Trần, Quốc Bình; Đinh, Bảo Hoa; Đinh, Ngọc Đạt (2003)

 • Nếu có thể thì nâng cấp đề tài ở quy mô lớn hơn để đi sâu nghiên cứu về vấn đề này sâu hơn, rộng hơn cả về lý luận và thực hành. Phần mềm sẽ được hoàn thiện hơn Công bố 03 bài báo Góp phần nâng cao trình độ lý luận và kiến thức thực tế về cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý đất đai Hỗ trợ 02 sinh viên thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp với đề tài quản lý đất đai khu vực nghiên cứu; Các tư liệu mô hình cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy các chuyên đề có liên quan Kiến nghị về tổ chức và vận hành hệ thống tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước về đất đai ở quận Tây Hồ Nghiên cứu quá trình đô thị hoá, hiện trạng và biến động ...

 • e34.1.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quang Toan; Phạm, Văn Cự; Bùi, Quang Thành (2018)

 • Cây công nghiệp lâu năm ngày càng mở rộng và có vai trò quan trọng trong hỗ trợ sinh kế cho người dân Tây Nguyên nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến rừng và phát triển bền vững. Viễn thám và GIS được sử dụng để phân tích xu hướng biến động cây công nghiệp lâu năm trong mối quan hệ với biến động lớp phủ rừng. Các mô hình hồi quy logic được sử dụng để làm sáng tỏ các xu hướng biến động theo không gian giai đoạn 2004-2016 huyện Bảo Lâm. Kết quả cho thấy, biến động diện tích cây công nghiệp lâu năm là chỉ báo cho biến động lớp phủ rừng, tỷ lệ mất rừng cao 0,8%/năm do sự mở rộng diện tích cây hàng năm, đất trống và mở rộng cây công nghiệp lâu năm. Những khu vực rừng dễ tiếp cận,...

 • 4256-49-8690-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Lê, Phương Nhung; Bùi, Quang Thành; Trần, Tuấn Anh (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các điều kiện tự nhiên nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc phát triển cây cao su trong quy hoạch sử dụng đất đai, góp phần khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu được triển khai trên cơ sở tích hợp viễn thám, GIS và phương pháp phân tích thứ bậc AHP. Bảy yếu tố tác động đến sinh thái cây cao su (địa hình, độ dốc, thổ nhưỡng, lượng mưa, nhiệt độ, lớp phủ và sương muối) được xử lý thành các bản đồ đánh giá tương ứng, sau đó, tiến hành xác định trọng số của các yếu tố ảnh hưởng bằng phương pháp AHP. Kết quả đã chia ra các vùng có mức độ thích nghi khác nhau đối với cây...

 • 01050002276.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Tuấn Anh;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2014)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá các điều kiện tự nhiên phục vụ cho quy hoạch phát triển sản xuất cây cao su. Đánh giá thực trạng cây cao su ở khu vực Mường La, cũng như các vấn đề liên quan đến cây cao su. Đánh giá và phân loại mức độ thích hợp tiềm năng sinh thái tự nhiên đối với cây cao su trong sản xuất nông nghiệp cho vùng đồi núi Mường La, tỉnh Sơn La. Kiến nghị sử dụng hợp lý lãnh thổ trong sản xuất cây cao su trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững.

Browsing by Author Bùi, Quang Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 01050002976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2016)

 • Nghiên cứu mô hình tích hợp quy hoạch giao thông và sử dụng đất, trong đó xem xét một cách khái quát về việc lồng ghép giữa quy hoạch giao thông và sử dụng đất trong một số thành phố lớn ở Việt Nam và Hà Nội. Cũng nhƣ xem xét việc sử dụng các chƣơng trình và phần mềm để mô hình hoá mối quan hệ này trong các thành phố lớn ở nƣớc ta và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

 • 01050003249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thế Anh;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2016)

 • Luận văn ThS. Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý: 60 440 2 14 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Kết quả nghiên cứu về lý luận của Luận văn góp phần xây dựng cơ sở khoa học trong việc xây dựng các công cụ tổng quát hóa tự động cho các đối tượng địa lý. Trong phạm vi nghiên cứu của Luận văn đã giúp làm sáng tỏ phần xây dựng các công cụ tổng quát hóa tự động các yếu tố vùng sang dạng tuyến đáp ứng yêu cầu từ cơ sở dữ liệu phủ trùm chiết xuất dữ liệu và xây dựng nên bản đồ ở các dãy tỷ lệ khác nhau...

 • 01050003249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thế Anh;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2016)

 • Tổng quan về TQH bản đồ, các dạng TQH dữ liệu địa lý (tập trung vào yếu tốdạng vùng). Nghiên cứu các mô hình thuật toán cơ bản và phát triển một số công cụ TQH tự động yếu tố dạng vùng xây dựng bản đồ địa hình. Thử nghiệm xây dựng công cụ TQH tự động yếu dạng vùng sang dạng tuyến bản đồ địa hình tỉlệ1: 50 000 từ dữ liệu bản đồ địa hình 1: 25 000 trên nền Dot Net, ngôn ngữ lập trình C#, bộ thư viện ArcEngine của ArcGIS, sử dụng kỹ thuật tìm xương (tim) đối tượng, xây dựng lưới tam giác Delaunay trong mô hình TIN (Triangle Irregular Nework lưới tam giác bất quy tắc). Đánh giá kết quả thử nghiệm.

 • 01050003882.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Quỳnh Mai;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2018)

 • + Nội dung cơ bản: - Nghiên cứu tổng quan về dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Thu thập, phân tích, tổng hợp và đánh giá các tài liệu. - Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý quân sự sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Xây dựng cơ sở dữ liệu khu vực phòng thủ bao gồm các chuyên đề: thông tin về thời tiết, khí tượng, thủy văn ảnh hưởng đến khả năng huy động; tiềm năng về quân sự, lực lượng, giao thông vận tải quân sự, y tế, thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm. - Đưa ra sản phẩm thực nghiệm theo quy trình công nghệ đã xây dựng. + Những đóng góp của luận văn: - Đưa ra quy trình công nghệ, yêu cầu kỹ thuật về thu thập thu thập thông...

 • 01050003722.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Duy Huy Bình;  Advisor: Nguyễn, Tiền Giang; Bùi, Quang Thành (2017)

 • Sông Ba là con sông lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ và là lưu vực sông nội địa lớn thứ hai trên lãnh thổ Việt Nam sau lưu vực sông Đồng Nai. Cửa Đà Diễn là nơi sông Ba (hạ lưu được gọi là sông Đà Rằng) đổ ra biển, thuộc phường 6 và phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, khu vực hạ lưu sông Ba những năm gần đây lại có các diễn biến vô cùng phức tạp. Luận văn tập trung xây dựng mô hình khái niệm diễn biến hình thái cửa sông Đà Diễn, Phú Yên. Phương pháp được áp dựng là phương pháp phân tích hồi quy từng bước logistic để xác định mối quan hệ và mức độ tác động của các yếu tố tự nhiên tác động đến cơ chế diễn biến khu vực cửa sông trong giai đoạn từ 1988 - 2009. Số liệu...

 • e33.3.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Ngọc Quý; Bùi, Quang Thành (2017)

 • Bài báo này đề cập đến việc xây dựng và tổ chức cơ sở dữ liệu trên cơ sở sử dụng bài toán phân tích mạng (Network Analyst) nhằm hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Với bài toán phân tích mạng hệ thống CSDL sẽ hỗ trợ cho các cơ quan PCCC giải pháp xác định nhanh nhất vị trí điểm cháy, tìm tuyến đường tối ưu nhất để di chuyển đến điểm cháy, tìm vị trí các điểm lấy nước gần điểm cháy nhất hoặc xác định phạm vi phục vụ của các trạm PCCC,... để có kế hoạch điều động, bố trí khi có sự cố xảy ra. Bài báo đã tiến hành thiết kế và xây dựng CSDL thực nghiệm cho quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh và triển khai phân tích một số bài toán hỗ trợ công tác PCCC trên cơ sở phân...

 • e33.3.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Ngọc Quý; Bùi, Quang Thành (2017)

 • Bài báo này đề cập đến việc xây dựng và tổ chức cơ sở dữ liệu trên cơ sở sử dụng bài toán phân tích mạng (Network Analyst) nhằm hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Với bài toán phân tích mạng hệ thống CSDL sẽ hỗ trợ cho các cơ quan PCCC giải pháp xác định nhanh nhất vị trí điểm cháy, tìm tuyến đường tối ưu nhất để di chuyển đến điểm cháy, tìm vị trí các điểm lấy nước gần điểm cháy nhất hoặc xác định phạm vi phục vụ của các trạm PCCC,... để có kế hoạch điều động, bố trí khi có sự cố xảy ra. Bài báo đã tiến hành thiết kế và xây dựng CSDL thực nghiệm cho quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh và triển khai phân tích một số bài toán hỗ trợ công tác PCCC trên cơ sở phân...

 • DT_00199.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nhữ, Thị Xuân; Bùi, Quang Thành; Nguyễn, Đức Khả; Trần, Quốc Bình; Đinh, Bảo Hoa; Đinh, Ngọc Đạt (2003)

 • Nếu có thể thì nâng cấp đề tài ở quy mô lớn hơn để đi sâu nghiên cứu về vấn đề này sâu hơn, rộng hơn cả về lý luận và thực hành. Phần mềm sẽ được hoàn thiện hơn Công bố 03 bài báo Góp phần nâng cao trình độ lý luận và kiến thức thực tế về cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý đất đai Hỗ trợ 02 sinh viên thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp với đề tài quản lý đất đai khu vực nghiên cứu; Các tư liệu mô hình cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy các chuyên đề có liên quan Kiến nghị về tổ chức và vận hành hệ thống tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước về đất đai ở quận Tây Hồ Nghiên cứu quá trình đô thị hoá, hiện trạng và biến động ...

 • e34.1.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quang Toan; Phạm, Văn Cự; Bùi, Quang Thành (2018)

 • Cây công nghiệp lâu năm ngày càng mở rộng và có vai trò quan trọng trong hỗ trợ sinh kế cho người dân Tây Nguyên nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến rừng và phát triển bền vững. Viễn thám và GIS được sử dụng để phân tích xu hướng biến động cây công nghiệp lâu năm trong mối quan hệ với biến động lớp phủ rừng. Các mô hình hồi quy logic được sử dụng để làm sáng tỏ các xu hướng biến động theo không gian giai đoạn 2004-2016 huyện Bảo Lâm. Kết quả cho thấy, biến động diện tích cây công nghiệp lâu năm là chỉ báo cho biến động lớp phủ rừng, tỷ lệ mất rừng cao 0,8%/năm do sự mở rộng diện tích cây hàng năm, đất trống và mở rộng cây công nghiệp lâu năm. Những khu vực rừng dễ tiếp cận,...

 • 4256-49-8690-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Lê, Phương Nhung; Bùi, Quang Thành; Trần, Tuấn Anh (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các điều kiện tự nhiên nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc phát triển cây cao su trong quy hoạch sử dụng đất đai, góp phần khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu được triển khai trên cơ sở tích hợp viễn thám, GIS và phương pháp phân tích thứ bậc AHP. Bảy yếu tố tác động đến sinh thái cây cao su (địa hình, độ dốc, thổ nhưỡng, lượng mưa, nhiệt độ, lớp phủ và sương muối) được xử lý thành các bản đồ đánh giá tương ứng, sau đó, tiến hành xác định trọng số của các yếu tố ảnh hưởng bằng phương pháp AHP. Kết quả đã chia ra các vùng có mức độ thích nghi khác nhau đối với cây...

 • 01050002276.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Tuấn Anh;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2014)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá các điều kiện tự nhiên phục vụ cho quy hoạch phát triển sản xuất cây cao su. Đánh giá thực trạng cây cao su ở khu vực Mường La, cũng như các vấn đề liên quan đến cây cao su. Đánh giá và phân loại mức độ thích hợp tiềm năng sinh thái tự nhiên đối với cây cao su trong sản xuất nông nghiệp cho vùng đồi núi Mường La, tỉnh Sơn La. Kiến nghị sử dụng hợp lý lãnh thổ trong sản xuất cây cao su trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững.