Browsing by Author Bùi, Thái Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008546.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thái Hường (2017)

  • Việc nghiên cứu, xây dựng, phát triển và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường quận Hoàn Kiếm nhằm đáp ứng tình hình thực tế của thành phố Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế để đạt được hiệu quả cao nhất là một vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết. Nội dung của luận văn đề cập đến vấn đề xây dựng, phát triển và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường quận Hoàn Kiếm, với tình hình thực tế và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phường. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường quận Hoàn Kiếm hiện nay đã có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ, thể chất, tin...

Browsing by Author Bùi, Thái Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008546.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thái Hường (2017)

  • Việc nghiên cứu, xây dựng, phát triển và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường quận Hoàn Kiếm nhằm đáp ứng tình hình thực tế của thành phố Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế để đạt được hiệu quả cao nhất là một vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết. Nội dung của luận văn đề cập đến vấn đề xây dựng, phát triển và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường quận Hoàn Kiếm, với tình hình thực tế và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phường. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường quận Hoàn Kiếm hiện nay đã có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ, thể chất, tin...