Browsing by Author Bùi, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01160.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Vân Anh (2008)

 • Xác định những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp của người nghỉ hưu: khái niệm, các hình thức giao tiếp, chức năng và vai trò của giao tiếp. Nghiên cứu thực trạng giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội qua nghiên cứu về nhu cầu, mục đích giao tiếp; đối tượng giao tiếp; nội dung giao tiếp; hình thức và địa điểm giao tiếp; thời gian giao tiếp; ảnh hưởng của giao tiếp đến đời sống của người nghỉ hưu. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao tiếp cũng như nâng cao đời sống tinh thần của người nghỉ hưu

 • V_L2_01160_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Dũng (2008)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Xác định những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp của người nghỉ hưu: khái niệm, các hình thức giao tiếp, chức năng và vai trò của giao tiếp. Nghiên cứu thực trạng giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội qua nghiên cứu về nhu cầu, mục đích giao tiếp; đối tượ (...); Electronic Resources

 • 00050007408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Vân Anh;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2016)

 • Đánh giá đúng thực trạng, hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra các quan điểm cá nhân về việc sửa đổi, bổ sung pháp luật về thủ tục THADS, góp ý về một số vấn đề liên quan đến thủ tục thi hành án trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS năm 2014; cũng như đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao nhằm bảo đảm việc thực thi pháp luật THADS, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Browsing by Author Bùi, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01160.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Vân Anh (2008)

 • Xác định những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp của người nghỉ hưu: khái niệm, các hình thức giao tiếp, chức năng và vai trò của giao tiếp. Nghiên cứu thực trạng giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội qua nghiên cứu về nhu cầu, mục đích giao tiếp; đối tượng giao tiếp; nội dung giao tiếp; hình thức và địa điểm giao tiếp; thời gian giao tiếp; ảnh hưởng của giao tiếp đến đời sống của người nghỉ hưu. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao tiếp cũng như nâng cao đời sống tinh thần của người nghỉ hưu

 • V_L2_01160_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Dũng (2008)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Xác định những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp của người nghỉ hưu: khái niệm, các hình thức giao tiếp, chức năng và vai trò của giao tiếp. Nghiên cứu thực trạng giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội qua nghiên cứu về nhu cầu, mục đích giao tiếp; đối tượ (...); Electronic Resources

 • 00050007408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Vân Anh;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2016)

 • Đánh giá đúng thực trạng, hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra các quan điểm cá nhân về việc sửa đổi, bổ sung pháp luật về thủ tục THADS, góp ý về một số vấn đề liên quan đến thủ tục thi hành án trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS năm 2014; cũng như đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao nhằm bảo đảm việc thực thi pháp luật THADS, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.