Browsing by Author Bùi, Trung Ninh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • DT_00761.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Hồng; Bùi, Trung Ninh; Màu, Văn Phương (2007)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng ADHOC và khảo sát bài toán định tuyến trong mạng ADHOC. Đề xuất phương pháp mới áp dụng cho các trạm chuyển tiếp (relay) nhằm cải thiện lưu lượng bằng cách áp dụng một điều kiện cân bằng tốc độ để điều khiển tốc độ nhận và chuyển tiếp gói tin một cách có hiệu quả. Đưa ra sự so sánh giữa phương pháp mới này và IEEE 802.11 RTS/CTS thông qua lưu lượng mạng, được thực hiện bằng mô phỏng để đánh giá mức độ hoàn thiện của mô hình mới này. Đề cập về những giao thức định tuyến đang tồn tại trong MANET, sau đó so sánh những ưu, nhược điểm đồng thời bằng mô phỏng đề tài so sánh các thông số như độ trễ, độ mất mát gói tin... Xây dựng được phần mềm mô phỏng các phương...

 • DT_00705.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Hồng; Bùi, Trung Ninh; Màu, Văn Phương (2007)

 • Tổng quan về mạng ADHOC: chuẩn 802.11 trong mạng và vấn đề định tuyến trong mạng. Cải thiện lưu lượng trong mạng ADHOC: đề xuất, lưu thông trong mạng Wireless Multihop Ad- hoc tại nút relay, giải pháp tốc độ cân bằng để cải thiện lưu lượng bão hòa, mô phỏng và đánh giá kết quả. Khảo sát bài toán định tuyến trong mạng ADHOC: mô hình và thực hiện mô hình Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 02 báo cáo tại hội nghị Vô tuyến Điện tử toàn quốc năm 2006, 01 báo cáo khoa học trong Hội nghị khoa học sinh viên trường Tìm hiểu, dịch các tài liệu chuyên khảo về mạng Wireless LAN, về mạng Adhoc, thuật toán định tuyến trong mạng Adhoc Xây dựng lý thuyết mô phỏng mạng truyền thông ph...

 • V_L0_01994.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Trung Ninh (2009)

 • Tổng quan về công nghệ giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6), các đặc tính, tiêu đề IP, địa chỉ IPv6, cấu hình IPv6 trên phầm mềm IOS của Cisco. Nghiên cứu các giao thức sử dụng trong IPv6 cũng như định tuyến trong mạng IPv6. Nghiên cứu định tuyến tĩnh với giao thức IPv6 cho Windows Server 2003 và Windows XP. Trình bày sự chuyển đổi giữa giao thức Internet phiên bản 4 (IPv4) và IPv6 qua: kỹ thuật hai ngăn xếp (Dual-Stack), kỹ thuật đường hầm (Tunneling) và sự thông dịch địa chỉ mạng và giao thức (NAT-PT). Một số mô hình triển khai thử nghiệm IPv6 trong thực tế như: kích hoạt IPv6 trên Windows và Linux, khảo sát hoạt động của các nút IPv6, khảo sát hoạt động của NAT-PT, kết nối các miề...

 • V_L0_01994_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Trung Ninh;  Advisor: Nguyễn. Kim Giao, người hướng dẫn (2009)

 • 150 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan về công nghệ giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6), các đặc tính, tiêu đề IP, địa chỉ IPv6, cấu hình IPv6 trên phầm mềm IOS của Cisco. Nghiên cứu các giao thức sử dụng trong IPv6 cũng như định tuyến trong mạng IPv6. Nghiên cứu định tuyến tĩnh với (...); Electronic Resources

 • 9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Trung Ninh; Phạm, Văn Hội; Đặng, Thế Ngọc (2014)

 • In this paper, we investigate effects of Erbium-doped fiber amplifier (EDFA) amplified spontaneous emission (ASE) noise on the performanceof multi-wavelength OCDMA-based Long-Reach Passive Optical Networks. In addition, other noise and interference such as shot noise, thermal noise, beat noise, and multiple-access interference (MAI) are included in our theoretical analysis and simulation. We found that the locationof EDFA on the link between OLT and ONUs plays an important role in network design since it affects network performance. Analytical results show that, to achieve low bit error rate, the EDFA should be located around 10 to 20 km from OLT when total link distance of 90...

Browsing by Author Bùi, Trung Ninh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • DT_00761.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Hồng; Bùi, Trung Ninh; Màu, Văn Phương (2007)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng ADHOC và khảo sát bài toán định tuyến trong mạng ADHOC. Đề xuất phương pháp mới áp dụng cho các trạm chuyển tiếp (relay) nhằm cải thiện lưu lượng bằng cách áp dụng một điều kiện cân bằng tốc độ để điều khiển tốc độ nhận và chuyển tiếp gói tin một cách có hiệu quả. Đưa ra sự so sánh giữa phương pháp mới này và IEEE 802.11 RTS/CTS thông qua lưu lượng mạng, được thực hiện bằng mô phỏng để đánh giá mức độ hoàn thiện của mô hình mới này. Đề cập về những giao thức định tuyến đang tồn tại trong MANET, sau đó so sánh những ưu, nhược điểm đồng thời bằng mô phỏng đề tài so sánh các thông số như độ trễ, độ mất mát gói tin... Xây dựng được phần mềm mô phỏng các phương...

 • DT_00705.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Hồng; Bùi, Trung Ninh; Màu, Văn Phương (2007)

 • Tổng quan về mạng ADHOC: chuẩn 802.11 trong mạng và vấn đề định tuyến trong mạng. Cải thiện lưu lượng trong mạng ADHOC: đề xuất, lưu thông trong mạng Wireless Multihop Ad- hoc tại nút relay, giải pháp tốc độ cân bằng để cải thiện lưu lượng bão hòa, mô phỏng và đánh giá kết quả. Khảo sát bài toán định tuyến trong mạng ADHOC: mô hình và thực hiện mô hình Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 02 báo cáo tại hội nghị Vô tuyến Điện tử toàn quốc năm 2006, 01 báo cáo khoa học trong Hội nghị khoa học sinh viên trường Tìm hiểu, dịch các tài liệu chuyên khảo về mạng Wireless LAN, về mạng Adhoc, thuật toán định tuyến trong mạng Adhoc Xây dựng lý thuyết mô phỏng mạng truyền thông ph...

 • V_L0_01994.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Trung Ninh (2009)

 • Tổng quan về công nghệ giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6), các đặc tính, tiêu đề IP, địa chỉ IPv6, cấu hình IPv6 trên phầm mềm IOS của Cisco. Nghiên cứu các giao thức sử dụng trong IPv6 cũng như định tuyến trong mạng IPv6. Nghiên cứu định tuyến tĩnh với giao thức IPv6 cho Windows Server 2003 và Windows XP. Trình bày sự chuyển đổi giữa giao thức Internet phiên bản 4 (IPv4) và IPv6 qua: kỹ thuật hai ngăn xếp (Dual-Stack), kỹ thuật đường hầm (Tunneling) và sự thông dịch địa chỉ mạng và giao thức (NAT-PT). Một số mô hình triển khai thử nghiệm IPv6 trong thực tế như: kích hoạt IPv6 trên Windows và Linux, khảo sát hoạt động của các nút IPv6, khảo sát hoạt động của NAT-PT, kết nối các miề...

 • V_L0_01994_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Trung Ninh;  Advisor: Nguyễn. Kim Giao, người hướng dẫn (2009)

 • 150 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan về công nghệ giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6), các đặc tính, tiêu đề IP, địa chỉ IPv6, cấu hình IPv6 trên phầm mềm IOS của Cisco. Nghiên cứu các giao thức sử dụng trong IPv6 cũng như định tuyến trong mạng IPv6. Nghiên cứu định tuyến tĩnh với (...); Electronic Resources

 • 9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Trung Ninh; Phạm, Văn Hội; Đặng, Thế Ngọc (2014)

 • In this paper, we investigate effects of Erbium-doped fiber amplifier (EDFA) amplified spontaneous emission (ASE) noise on the performanceof multi-wavelength OCDMA-based Long-Reach Passive Optical Networks. In addition, other noise and interference such as shot noise, thermal noise, beat noise, and multiple-access interference (MAI) are included in our theoretical analysis and simulation. We found that the locationof EDFA on the link between OLT and ONUs plays an important role in network design since it affects network performance. Analytical results show that, to achieve low bit error rate, the EDFA should be located around 10 to 20 km from OLT when total link distance of 90...