Browsing by Author Bùi, Văn Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050002101.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Văn Dũng (2013)

  • Mộc Châu là điểm đến có nhiều điều kiện và tiềm năng để phát triển du lịch và điều này đã được thể hiện ở Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên vì nhiều lý do, đến nay du lịch Mộc Châu vẫn chưa phát triển, một trong những nguyên nhân là sản phẩm du lịch Mộc Châu còn nghèo nàn, đơn điệu, chất lượng thấp. Căn cứ vào các kết quả phân tích, đánh giá sản phẩm du lịch Mộc Châu, nhận định những điểm mạnh, điểm yếu của Mộc Châu trong phát triển sản phẩm du lịch, Luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch Mộc Châu đến năm 2020, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trịl...

Browsing by Author Bùi, Văn Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050002101.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Văn Dũng (2013)

  • Mộc Châu là điểm đến có nhiều điều kiện và tiềm năng để phát triển du lịch và điều này đã được thể hiện ở Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên vì nhiều lý do, đến nay du lịch Mộc Châu vẫn chưa phát triển, một trong những nguyên nhân là sản phẩm du lịch Mộc Châu còn nghèo nàn, đơn điệu, chất lượng thấp. Căn cứ vào các kết quả phân tích, đánh giá sản phẩm du lịch Mộc Châu, nhận định những điểm mạnh, điểm yếu của Mộc Châu trong phát triển sản phẩm du lịch, Luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch Mộc Châu đến năm 2020, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trịl...