Browsing by Author Bùi, Văn Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • V_L0_01970.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Văn Sơn (2008)

  • Khái quát chung và phân tích vai trò, ý nghĩa của bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) bằng biện pháp hành chính, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định hiện hành để làm rõ những điểm mới của nó. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền SHCN bằng các biện pháp hành chính, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng xâm phạm và hoạt động bảo vệ quyền SHCN và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHCN bằng các biện pháp: Hành chính; hình sự; k...

Browsing by Author Bùi, Văn Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • V_L0_01970.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Văn Sơn (2008)

  • Khái quát chung và phân tích vai trò, ý nghĩa của bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) bằng biện pháp hành chính, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định hiện hành để làm rõ những điểm mới của nó. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền SHCN bằng các biện pháp hành chính, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng xâm phạm và hoạt động bảo vệ quyền SHCN và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHCN bằng các biện pháp: Hành chính; hình sự; k...