Browsing by Author Cù, Văn Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Quản trị chất lượng dịch vụ tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Cù, Văn Vinh (2015)

  • - Đưa ra được khung đánh giá về chất lượng dịch vụ kiểm định dựa trên mô hình SERVQUAL. - Thu thập được dữ liệu, ý kiến đánh giá của khách hàng đối với việc thực hiện dịch vụ kiểm định các sản phẩm xây dựng tại chi nhánh công ty cổ phần tư vấn Sông Đà. Kết quả phân tích chỉ ra các nhân tố tác động đến công tác quản trị chất lượng dịch vụ kiểm định các sản phẩm xây dựng của chi nhánh. - Từ kết quả nghiên cứu, số liệu thực tế luận văn đưa ra một số giải pháp để Chi nhánh nâng cao hiệu quả công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại đơn vị.

Browsing by Author Cù, Văn Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Quản trị chất lượng dịch vụ tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Cù, Văn Vinh (2015)

  • - Đưa ra được khung đánh giá về chất lượng dịch vụ kiểm định dựa trên mô hình SERVQUAL. - Thu thập được dữ liệu, ý kiến đánh giá của khách hàng đối với việc thực hiện dịch vụ kiểm định các sản phẩm xây dựng tại chi nhánh công ty cổ phần tư vấn Sông Đà. Kết quả phân tích chỉ ra các nhân tố tác động đến công tác quản trị chất lượng dịch vụ kiểm định các sản phẩm xây dựng của chi nhánh. - Từ kết quả nghiên cứu, số liệu thực tế luận văn đưa ra một số giải pháp để Chi nhánh nâng cao hiệu quả công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại đơn vị.