Browsing by Author Cao, Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008891.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Cao, Văn Tuấn (2017)

  • - Phân tích làm rõ những cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của thẩm phán; tìm ra những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự độc lập của Thẩm phán trong hoạt động xét xử qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa. - Luận văn cung cấp cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán, từ đó làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của Thẩm phán, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. - Đánh giá khách quan toàn diện về thực trạng đảm bảo sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán; đồng thời xác định các yêu cầu và sự cần thiết phải bảo đảm sự độc lập của thẩm phán trong cải cách tư pháp, góp ...

Browsing by Author Cao, Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008891.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Cao, Văn Tuấn (2017)

  • - Phân tích làm rõ những cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của thẩm phán; tìm ra những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự độc lập của Thẩm phán trong hoạt động xét xử qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa. - Luận văn cung cấp cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán, từ đó làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của Thẩm phán, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. - Đánh giá khách quan toàn diện về thực trạng đảm bảo sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán; đồng thời xác định các yêu cầu và sự cần thiết phải bảo đảm sự độc lập của thẩm phán trong cải cách tư pháp, góp ...