Browsing by Author Chử Đức Trình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_00065_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Chử Đức Trình;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2002)

  • Luận văn tổng quan về hệ thông tin quang, đồng thời nghiên cứu ưu, nhược điểm của laser bán dẫn, tác động của nhiệt độ môi trường đến sự không ổn định công suất nguồn phát. Trên cơ sở đó thiết kế, chế tạo và tối ưu hóa bộ nguồn cấp dòng cho laser bán dẫn c (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

Browsing by Author Chử Đức Trình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_00065_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Chử Đức Trình;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2002)

  • Luận văn tổng quan về hệ thông tin quang, đồng thời nghiên cứu ưu, nhược điểm của laser bán dẫn, tác động của nhiệt độ môi trường đến sự không ổn định công suất nguồn phát. Trên cơ sở đó thiết kế, chế tạo và tối ưu hóa bộ nguồn cấp dòng cho laser bán dẫn c (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources