Browsing by Author Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Chuyển đổi mô hình hoạt động của Nhà xuất bản Lao động Xã hội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn; Nguyễn, Hùng Sơn
2010Hoạt động của công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trường hợp Công ty Tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn; Bùi, Huy Long
2015Quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn; Vũ, Đình Quang
2015Quản lý nhân lực cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn; Đỗ, Huy Chính
2010Sử dụng các biện pháp phi thuế quan trong bảo hộ hàng hóa của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn; Phạm, Tú Anh
2008Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành thép Việt Nam và một số gợi ý chính sách : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn; Nguyễn, Mạnh An
2010Vị trí, tiềm năng biển Việt Nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Minh