Browsing by Author Chu, Thị Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008252.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Chu, Thị Thanh Hương (2017)

  • Chương 1: Những vấn đề lý luận về vai trò giám sát của Quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Chương 2: Thực tiễn thực thi vai trò giám sát của quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế tại Việt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam về điều ước Quốc tế.

Browsing by Author Chu, Thị Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008252.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Chu, Thị Thanh Hương (2017)

  • Chương 1: Những vấn đề lý luận về vai trò giám sát của Quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Chương 2: Thực tiễn thực thi vai trò giám sát của quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế tại Việt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam về điều ước Quốc tế.