Browsing by Author Dương, Ánh Nguyệt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008458.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Ánh Nguyệt (2017)

  • - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển cho vay tiêu dùng. - Phân tích thực trạng công tác phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - phòng giao dịch đặc thù Cầu Giấy, đánh giá kết quả việc thực hiện phát triển cho vay tiêu dùng qua những số liệu cụ thể, những tồn tại và nguyên nhân. - Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - phòng giao dịch đặc thù Cầu Giấy dựa trên định hướng kinh doanh của ngân hàng trong thời ...

Browsing by Author Dương, Ánh Nguyệt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008458.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Ánh Nguyệt (2017)

  • - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển cho vay tiêu dùng. - Phân tích thực trạng công tác phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - phòng giao dịch đặc thù Cầu Giấy, đánh giá kết quả việc thực hiện phát triển cho vay tiêu dùng qua những số liệu cụ thể, những tồn tại và nguyên nhân. - Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - phòng giao dịch đặc thù Cầu Giấy dựa trên định hướng kinh doanh của ngân hàng trong thời ...