Browsing by Author Dương, Phạm Huy Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02374.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Phạm Huy Hùng (2009)

  • Giới thiệu về công nghệ vô tuyến băng rộng và công nghệ WiMAX ở các khía cạnh: quá trình phát triển, nguyên lý hoạt động, tính năng, ứng dụng của công nghệ WIMAX. Nghiên cứu tổng quan về kiến trúc mạng, phổ tần, lớp vật lý, mô tả lớp MAC, các đặc điểm cải tiến của công nghệ WiMAX di động. Tiến hành triển khai thử nghiệm hệ thống WiMAX di động tại Viettel, làm rõ những kết quả và lợi ích của giải pháp. Đánh giá những thuận lợi đạt được và những khó khăn còn tồn tại khi thử nghiệm công nghệ WiMAX tại Viettel

Browsing by Author Dương, Phạm Huy Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02374.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Phạm Huy Hùng (2009)

  • Giới thiệu về công nghệ vô tuyến băng rộng và công nghệ WiMAX ở các khía cạnh: quá trình phát triển, nguyên lý hoạt động, tính năng, ứng dụng của công nghệ WIMAX. Nghiên cứu tổng quan về kiến trúc mạng, phổ tần, lớp vật lý, mô tả lớp MAC, các đặc điểm cải tiến của công nghệ WiMAX di động. Tiến hành triển khai thử nghiệm hệ thống WiMAX di động tại Viettel, làm rõ những kết quả và lợi ích của giải pháp. Đánh giá những thuận lợi đạt được và những khó khăn còn tồn tại khi thử nghiệm công nghệ WiMAX tại Viettel