Browsing by Author Dương, Thị Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050004309.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2016)

  • Học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử là một học thuyết chính trị -xã hội của Trung Quốc thời cổ đại. Với tư tưởng đề cao pháp luật, dùng pháp luật là công cụ quan trọng nhất để cai trị xã hội đã mang lại hiệu quả to lớn cho đất nước Trung Hoa trong thời kì loạn lạc, giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất được Trung Quốc sau nhiều năm chia cắt, bình ổn xã hội trong một giai đoạn dài. Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử không chỉ có giá trị trong giai đoạn lịch sử đó mà những nội dung tư tưởng của nó cũng để lại nhiều ý nghĩa cho các quốc gia phương Đông trong quá khứ và cho đến hiện nay.

Browsing by Author Dương, Thị Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050004309.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2016)

  • Học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử là một học thuyết chính trị -xã hội của Trung Quốc thời cổ đại. Với tư tưởng đề cao pháp luật, dùng pháp luật là công cụ quan trọng nhất để cai trị xã hội đã mang lại hiệu quả to lớn cho đất nước Trung Hoa trong thời kì loạn lạc, giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất được Trung Quốc sau nhiều năm chia cắt, bình ổn xã hội trong một giai đoạn dài. Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử không chỉ có giá trị trong giai đoạn lịch sử đó mà những nội dung tư tưởng của nó cũng để lại nhiều ý nghĩa cho các quốc gia phương Đông trong quá khứ và cho đến hiện nay.