Browsing by Author Dương, Thị Quỳnh Châu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008468.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Quỳnh Châu (2017)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 5S; Đánh giá thực trạng hoạt động lưu trữ hiện nay tại các cơ quan, đơn vị của UBND huyện Thường Tín theo các thành tố của phương pháp 5S; Phân tích các nguyên nhân/rào cản khiến 5S chưa được áp dụng vào hoạt động lưu trữ tại UBND huyện Thường Tín. Đồng thời, đề xuất mô hình, quy trình và một số giải pháp nhằm khắc phục những rào cản khi áp dụng cũng như cải tiến và nâng cao hiệu quả của việc áp dụng 5S vào hoạt động lưu trữ tại các cơ quan của UBND huyện Thường Tín.

Browsing by Author Dương, Thị Quỳnh Châu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008468.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Quỳnh Châu (2017)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 5S; Đánh giá thực trạng hoạt động lưu trữ hiện nay tại các cơ quan, đơn vị của UBND huyện Thường Tín theo các thành tố của phương pháp 5S; Phân tích các nguyên nhân/rào cản khiến 5S chưa được áp dụng vào hoạt động lưu trữ tại UBND huyện Thường Tín. Đồng thời, đề xuất mô hình, quy trình và một số giải pháp nhằm khắc phục những rào cản khi áp dụng cũng như cải tiến và nâng cao hiệu quả của việc áp dụng 5S vào hoạt động lưu trữ tại các cơ quan của UBND huyện Thường Tín.