Browsing by Author Hà, Cẩm Tâm , supervisor

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2012A study on politeness strategies in requests by the characters in the novel “Twilight” by Stephenie Meyer = Nghiên cứu chiến lược lịch sự trong lời thỉnh cầu của các nhân vật trong tiểu thuyết “Chạng vạng” của Stephenie Meyer. M.A Thesis Linguistics: 60 2Hà, Cẩm Tâm , supervisor; Trần, Thị Phương Linh
2013A study on teacher’s difficulties in teaching writing skill to the 11th grade at a school in Bac Giang = Nghiên cứu những khó khăn của giáo viên trong việc dạy kĩ năng viết cho học sinh lớp 11 tại một trường THPT ở Bắc Giang. M.A Thesis Linquistics: 60 14Hà, Cẩm Tâm , supervisor; Lê, Thị Thái
2013An analysis of the use of basic falling and rising tunes in some interviews from The Ellen Show = Phân tích cách sử dụng ngữ điệu xuống và lên trong một số đoạn phỏng vấn trích từ The Ellen Show. M.A Thesis Linquistics: 60 22 01 02Hà, Cẩm Tâm , supervisor; Lê, Thị Minh Nguyệt
2011Investigating the reading skill challenges of the first-year non-major students of English = Tìm hiểu về những thách thức đổi mới kỹ năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất không chuyên Anh. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10Hà, Cẩm Tâm , supervisor; Dương, Thị Huyền
2010Meanings of the English prepositions over, above, under, below" in terms of cognitive semantics perspective = Các nét nghĩa của các giới từ "Over, Above, Under, Below" dưới góc độ ngữ nghĩa học tri nhận. M.A. Thesis English Linguistics: 60 22 15"Hà, Cẩm Tâm , supervisor; Nguyễn, Tuyết Nhung
2011The influence of students' beliefs on their speaking performance = tác động của niềm tin đối với khả năng nói của sinh viên. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10Hà, Cẩm Tâm , supervisor; Trần, Thị Miên Viễn