Browsing by Author Hà, Nguyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • A_L0_00035_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Mạnh Phúc;  Advisor: Vũ, Xuân Quang; Hà, Nguyên (2007)

 • 119 p. + CD ROM; Đưa ra cách tiếp cận hệ thống và kiểm nghiệm lý thuyết về đào tạo và phát triển nhân viên, áp dụng lý thuyết giúp các cán bộ lãnh đạo của Công ty Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ tìm ra những phương pháp đào tạo và phát triển nhân viên hiệu quả nhất. (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Hà;  Advisor: Hà, Nguyên; Vũ, Huy Thông (2007)

 • Trình bày sơ lược về lý thuyết hiệu suất, đưa ra khái niệm về hệ thống đánh giá hiệu quả và xu hướng phát triển của việc đánh giá hiệu suất công việc. Giới thiệu các kết quả từ nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu để giải quyết vấn đề bất cập hiện đang tồn tại trong hệ thống đánh giá nhân viên của Công ty tư vấn xây dựng điện 1. Đưa ra những kiến nghị với công ty về việc đánh giá hiệu suất công việc trong thời gian trước mắt và lâu dài, và đề xuất việc áp dụng sự đánh giá hiệu suất công việc cho các công ty ở Việt Nam

Browsing by Author Hà, Nguyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • A_L0_00035_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Mạnh Phúc;  Advisor: Vũ, Xuân Quang; Hà, Nguyên (2007)

 • 119 p. + CD ROM; Đưa ra cách tiếp cận hệ thống và kiểm nghiệm lý thuyết về đào tạo và phát triển nhân viên, áp dụng lý thuyết giúp các cán bộ lãnh đạo của Công ty Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ tìm ra những phương pháp đào tạo và phát triển nhân viên hiệu quả nhất. (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Hà;  Advisor: Hà, Nguyên; Vũ, Huy Thông (2007)

 • Trình bày sơ lược về lý thuyết hiệu suất, đưa ra khái niệm về hệ thống đánh giá hiệu quả và xu hướng phát triển của việc đánh giá hiệu suất công việc. Giới thiệu các kết quả từ nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu để giải quyết vấn đề bất cập hiện đang tồn tại trong hệ thống đánh giá nhân viên của Công ty tư vấn xây dựng điện 1. Đưa ra những kiến nghị với công ty về việc đánh giá hiệu suất công việc trong thời gian trước mắt và lâu dài, và đề xuất việc áp dụng sự đánh giá hiệu suất công việc cho các công ty ở Việt Nam