Browsing by Author Hà, Thị Phương Bắc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 4111-85-7713-2-10-20171109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí; Hà, Thị Phương Bắc (2017)

 • BLTTHS 2015 qui định nguyên tắc kiểm tra, giám sát trong TTHS (Điều 33) đã hình thành nên cơ chế giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đối với hoạt động TTHS. Với cơ chế giám sát này, đã phát huy tích cực vai trò giám sát đối với hoạt động TTHS, đã hạn chế được sự lạm quyền trong hoạt động TTHS của các cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, phát hiện vi phạm, kịp thời yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục. Tuy nhiên, thực tế hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập, hạn chế làm cho chất lượng tố tụng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; quyền con n...

 • 00050008736.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Phương Bắc;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2017)

 • Đề tài là công trình nghiên cứu đầu tiên về giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích cụ thể các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự luận văn đã đưa ra tổng thể các phân tích về lý luận giám sát hoạt động của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự như khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung của hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo dùng cho các học viên cao học, các nhà nghiên cứu cũng như cán bộ thực tiễn.

Browsing by Author Hà, Thị Phương Bắc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 4111-85-7713-2-10-20171109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí; Hà, Thị Phương Bắc (2017)

 • BLTTHS 2015 qui định nguyên tắc kiểm tra, giám sát trong TTHS (Điều 33) đã hình thành nên cơ chế giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đối với hoạt động TTHS. Với cơ chế giám sát này, đã phát huy tích cực vai trò giám sát đối với hoạt động TTHS, đã hạn chế được sự lạm quyền trong hoạt động TTHS của các cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, phát hiện vi phạm, kịp thời yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục. Tuy nhiên, thực tế hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập, hạn chế làm cho chất lượng tố tụng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; quyền con n...

 • 00050008736.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Phương Bắc;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2017)

 • Đề tài là công trình nghiên cứu đầu tiên về giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích cụ thể các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự luận văn đã đưa ra tổng thể các phân tích về lý luận giám sát hoạt động của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự như khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung của hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo dùng cho các học viên cao học, các nhà nghiên cứu cũng như cán bộ thực tiễn.