Browsing by Author Hà, Văn Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008879.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hà, Văn Hưng;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2017)

  • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về án treo, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong qúa trình thực hiện các quy định của pháp luật đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, giai đoạn 05 năm (2011 - 2016) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.

Browsing by Author Hà, Văn Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008879.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hà, Văn Hưng;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2017)

  • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về án treo, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong qúa trình thực hiện các quy định của pháp luật đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, giai đoạn 05 năm (2011 - 2016) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.