Browsing by Author Hồ, Bạch Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002944.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hồ, Bạch Phượng (2017)

  • -Luận văn đã tổng quan được những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu như: nhân cách và việc phát triển nhân cách cho học sinh; ca dao, dân ca trong chương trình THCS và những ưu thế của nó trong việc giáo dục phát triển nhân cách cho học sinh. - Khảo sát và đưa ra những nhận xét ban đầu về thực trạng dạy học ca dao, dân ca; vấn đề giáo dục học sinh thông qua dạy học. - Đề xuất được nội dung tích hợp và con đường giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua dạy học ca dao, dân ca. Những đề xuất có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên khi dạy học nội dung này

Browsing by Author Hồ, Bạch Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002944.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hồ, Bạch Phượng (2017)

  • -Luận văn đã tổng quan được những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu như: nhân cách và việc phát triển nhân cách cho học sinh; ca dao, dân ca trong chương trình THCS và những ưu thế của nó trong việc giáo dục phát triển nhân cách cho học sinh. - Khảo sát và đưa ra những nhận xét ban đầu về thực trạng dạy học ca dao, dân ca; vấn đề giáo dục học sinh thông qua dạy học. - Đề xuất được nội dung tích hợp và con đường giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua dạy học ca dao, dân ca. Những đề xuất có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên khi dạy học nội dung này