Browsing by Author Hồ, Thị Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • DT_00258.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Ngọc Chừ; Hồ, Thị Thành; Lê, Thị Huyền; Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hồng Phương; Nguyễn, Văn Vĩnh; Võ, Thị Thu Nguyệt Thị Thu Nguyệt (2004)

 • Nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện và hệ thống những vấn đề văn hoá của cộng đồng Malay (Melayu), bao gồm văn hoá vật chất phục vụ đời sống, thế giới quan, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, ngôn ngữ, nghệ thuật

 • KY_00352.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hồ, Thị Thành (2005)

 • Khi bàn tới sinh thái học nhân văn ở Đông Nam Á, giống như ở hầu hết các khu vực khác trên thế giới, đây luôn là một vấn đề rộng lớn, phức tạp và liên quan tới mọi mặt cuộc sống con người. Nó có thể là những tác động của đất đai, nước, không khí, khí hậu đối với cuộc sống con người và cũng có thể là do hoạt động của con người tạo nên những biến đổi trong tự nhiên.

 • 00060000339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Thị Thành; Hoàng, Thị Giang (2017)

 • Kể từ năm 1998, Indonesia bước vào thời kỳ cải cách dân chủ. Trước đó, quốc gia này từng trải qua một thời kỳ thử nghiệm dân chủ ngắn ngủi nhưng thất bại ( với thời kỳ Dân chủ Tự do 1950-1959), sau đó bước vào thời kỳ suy thoái dân chủ sâu sắc (dưới chế độ dân chủ Chỉ đạo 1959-1965) và chế độ Trật tự Mới (1966-1998). Do đó, những cải cách dân chủ từ năm 1998 đã mang đến một diện mạo mới cho nền chính trị Indonesia với việc thay đổi cơ chế bầu cử, mở rộng các quyền cơ bản của người dân, phát triển xã hội dân sự, hạn chế vai trò của lực lượng quân sự trong đời sống chính trị xã hội, thực hiện phân quyền cho các địa phương. Đi cùng với những cải cách chính trị này, nền kinh tế xã hội Ind...

Browsing by Author Hồ, Thị Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • DT_00258.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Ngọc Chừ; Hồ, Thị Thành; Lê, Thị Huyền; Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hồng Phương; Nguyễn, Văn Vĩnh; Võ, Thị Thu Nguyệt Thị Thu Nguyệt (2004)

 • Nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện và hệ thống những vấn đề văn hoá của cộng đồng Malay (Melayu), bao gồm văn hoá vật chất phục vụ đời sống, thế giới quan, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, ngôn ngữ, nghệ thuật

 • KY_00352.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hồ, Thị Thành (2005)

 • Khi bàn tới sinh thái học nhân văn ở Đông Nam Á, giống như ở hầu hết các khu vực khác trên thế giới, đây luôn là một vấn đề rộng lớn, phức tạp và liên quan tới mọi mặt cuộc sống con người. Nó có thể là những tác động của đất đai, nước, không khí, khí hậu đối với cuộc sống con người và cũng có thể là do hoạt động của con người tạo nên những biến đổi trong tự nhiên.

 • 00060000339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Thị Thành; Hoàng, Thị Giang (2017)

 • Kể từ năm 1998, Indonesia bước vào thời kỳ cải cách dân chủ. Trước đó, quốc gia này từng trải qua một thời kỳ thử nghiệm dân chủ ngắn ngủi nhưng thất bại ( với thời kỳ Dân chủ Tự do 1950-1959), sau đó bước vào thời kỳ suy thoái dân chủ sâu sắc (dưới chế độ dân chủ Chỉ đạo 1959-1965) và chế độ Trật tự Mới (1966-1998). Do đó, những cải cách dân chủ từ năm 1998 đã mang đến một diện mạo mới cho nền chính trị Indonesia với việc thay đổi cơ chế bầu cử, mở rộng các quyền cơ bản của người dân, phát triển xã hội dân sự, hạn chế vai trò của lực lượng quân sự trong đời sống chính trị xã hội, thực hiện phân quyền cho các địa phương. Đi cùng với những cải cách chính trị này, nền kinh tế xã hội Ind...