Browsing by Author Hoàng, Lương, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Biểu tượng người khổng lồ trong thần thoại một số cư dân nói tiếng Thái ở Việt Nam : Luận văn ThS. Dân tộc học: 60 22 70Hoàng, Lương, người hướng dẫn; Chu, Thị Vân Anh
2009Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo với đời sống kinh tế - xã hội của người Mường tỉnh Phú Thọ : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 70 01Hoàng, Lương, người hướng dẫn; Phạm, Quang Hoan, người hướng dẫn; Nguyễn, Anh Dũng
2012Cultural changes in marriage and funeral customs of San Diu people in Phu Binh District, Thai Nguyen Province = Những biến đổi văn hóa trong phong tục cưới xin và tang ma của người Sán Dìu trên địa bàn huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên. Luận văn ThS. KhuHoàng, Lương, người hướng dẫn; Dương, Thùy Linh
2010Sản phẩm dệt của một số nhóm Thái vùng Mê Kông : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 50Hoàng, Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Thu Trang
2011Sự biến đổi kinh tế - xã hội của người Thái ở Điện Biên từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 70 01Lê, Sỹ Giáo, người hướng dẫn; Hoàng, Lương, người hướng dẫn; Pichet, Saiphan
2015Tục chơi quan họ ( xứ Kinh Bắc ) xưa và nay : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 70 01Hoàng, Lương, người hướng dẫn; Lê, Sĩ Giáo, người hướng dẫn; Đinh, Thị Thanh Huyền
2009Tục thờ thánh Tam Giang ở vùng ngã ba Xà ( Nghiên cứu trường hợp: Làng Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và làng Mai Thượng, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) : Luận văn ThS. Dân tộc học: 60 22 70Hoàng, Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Trang