Browsing by Author Hoàng, Liên Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 2029.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Liên Sơn (2008)

 • Phân tích đặc điểm tín dụng cấp cho hộ nghèo và vai trò của nó trong xoá đói giảm nghèo, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cấp cho hộ nghèo. Khảo sát thực trạng tín dụng cấp cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội về huy động vốn và cho vay vốn người nghèo, chỉ ra những kết quả đạt được, những điểm yếu kém, tìm hiểu nguyên nhân để phát huy kết quả, khắc phục yếu kém. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cấp cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội: tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức; đổi mới cơ chế hoạt động; cải tiến quy trình và mục đích cho vay người nghèo của NHCSXH Hà Nội; điều chỉnh chuẩn nghèo và ban hành chuẩn nghèo được vay vốn; chín...

 • V_L0_02029_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Liên Sơn;  Advisor: Đỗ, Thế Tùng, người hướng dẫn (2008)

 • 95 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Phân tích đặc điểm tín dụng cấp cho hộ nghèo và vai trò của nó trong xoá đói giảm nghèo, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cấp cho hộ nghèo. Khảo sát thực trạng tín dụng cấp cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội về huy động vốn và (...); Electronic Resources

Browsing by Author Hoàng, Liên Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 2029.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Liên Sơn (2008)

 • Phân tích đặc điểm tín dụng cấp cho hộ nghèo và vai trò của nó trong xoá đói giảm nghèo, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cấp cho hộ nghèo. Khảo sát thực trạng tín dụng cấp cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội về huy động vốn và cho vay vốn người nghèo, chỉ ra những kết quả đạt được, những điểm yếu kém, tìm hiểu nguyên nhân để phát huy kết quả, khắc phục yếu kém. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cấp cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội: tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức; đổi mới cơ chế hoạt động; cải tiến quy trình và mục đích cho vay người nghèo của NHCSXH Hà Nội; điều chỉnh chuẩn nghèo và ban hành chuẩn nghèo được vay vốn; chín...

 • V_L0_02029_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Liên Sơn;  Advisor: Đỗ, Thế Tùng, người hướng dẫn (2008)

 • 95 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Phân tích đặc điểm tín dụng cấp cho hộ nghèo và vai trò của nó trong xoá đói giảm nghèo, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cấp cho hộ nghèo. Khảo sát thực trạng tín dụng cấp cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội về huy động vốn và (...); Electronic Resources