Browsing by Author Hoàng, Minh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050001605.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Hải (2012)

 • Tìm hiểu về hệ thống thông tin vô tuyến. Nghiên cứu về lý thuyết siêu cao. Phân tích về (bộ dao động điều khiển bằng điện áp) VCO và chế tạo thành công một bộ VCO có tần số từ 847-860MHz. Tìm hiểu sâu về kỹ thuât phối hợp trở kháng và chế tạo thành công một khối khuếch đại công suất 1W, hoạt động ở dải tần 847MHz – 860MHz, hệ số khuếch đại trên 15dB. Đánh giá kết quả đã đạt đƣợc.

 • 00050001605_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Hải;  Advisor: Bạch, Gia Dương (2012)

 • Tìm hiểu về hệ thống thông tin vô tuyến. Nghiên cứu về lý thuyết siêu cao. Phân tích về (bộ dao động điều khiển bằng điện áp) VCO và chế tạo thành công một bộ VCO có tần số từ 847-860MHz. Tìm hiểu sâu về kỹ thuât phối hợp trở kháng và chế tạo thành công (...)

Browsing by Author Hoàng, Minh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050001605.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Hải (2012)

 • Tìm hiểu về hệ thống thông tin vô tuyến. Nghiên cứu về lý thuyết siêu cao. Phân tích về (bộ dao động điều khiển bằng điện áp) VCO và chế tạo thành công một bộ VCO có tần số từ 847-860MHz. Tìm hiểu sâu về kỹ thuât phối hợp trở kháng và chế tạo thành công một khối khuếch đại công suất 1W, hoạt động ở dải tần 847MHz – 860MHz, hệ số khuếch đại trên 15dB. Đánh giá kết quả đã đạt đƣợc.

 • 00050001605_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Hải;  Advisor: Bạch, Gia Dương (2012)

 • Tìm hiểu về hệ thống thông tin vô tuyến. Nghiên cứu về lý thuyết siêu cao. Phân tích về (bộ dao động điều khiển bằng điện áp) VCO và chế tạo thành công một bộ VCO có tần số từ 847-860MHz. Tìm hiểu sâu về kỹ thuât phối hợp trở kháng và chế tạo thành công (...)