Browsing by Author Hoàng, Ngọc Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050001128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Hoàng, Ngọc Quang; Lưu, Đức Hải (2013)

 • Khái quát về quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tổng quan về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu(BĐKH) và các kịch bản BĐKH cho thành phố Thanh Hóa. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới địa bàn lãnh thổ, đặc biệt là các vùng không gian đô thị mở rộng trong đề án quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đề xuất được một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tới quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa

 • 01050002811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Việt;  Advisor: Hoàng, Ngọc Quang (2015)

 • Chương 1. Trình bày về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Mã. Chương 2. Nghiên cứu lũ lụt và ngập úng trên lưu vực sông Mã. Chương 3. Nghiên cứu dự báo lũ Sông mã qua: Cơ sở khoa học xây dựng các phương án dự báo; dự báo bằng lũ phương pháp mực nước tương ứng; dự báo lũ bằng mô hình toán thủy văn. Chương 4. Đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt và ngập úng gây ra.

Browsing by Author Hoàng, Ngọc Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050001128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Hoàng, Ngọc Quang; Lưu, Đức Hải (2013)

 • Khái quát về quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tổng quan về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu(BĐKH) và các kịch bản BĐKH cho thành phố Thanh Hóa. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới địa bàn lãnh thổ, đặc biệt là các vùng không gian đô thị mở rộng trong đề án quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đề xuất được một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tới quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa

 • 01050002811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Việt;  Advisor: Hoàng, Ngọc Quang (2015)

 • Chương 1. Trình bày về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Mã. Chương 2. Nghiên cứu lũ lụt và ngập úng trên lưu vực sông Mã. Chương 3. Nghiên cứu dự báo lũ Sông mã qua: Cơ sở khoa học xây dựng các phương án dự báo; dự báo bằng lũ phương pháp mực nước tương ứng; dự báo lũ bằng mô hình toán thủy văn. Chương 4. Đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt và ngập úng gây ra.