Browsing by Author Hoàng, Thị Là

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003963.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Là;  Advisor: Trương, Quang Học (2015)

  • Đánh giá được các điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội đặc trưng của địa phương nghiên cứu. Đánh giá được diễn biến của các yếu tố khí hậu của địa phương trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đánh giá tác động của BĐKH đến cộng đồng cư dân tại xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất được các giải pháp góp phần nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH, đảm bảo quá trình phát triển kinh tế bền vững, giảm thiểu rủi ro do BĐKH và thiên tai tới cộng đồng tại vùng nghiên cứu.

Browsing by Author Hoàng, Thị Là

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003963.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Là;  Advisor: Trương, Quang Học (2015)

  • Đánh giá được các điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội đặc trưng của địa phương nghiên cứu. Đánh giá được diễn biến của các yếu tố khí hậu của địa phương trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đánh giá tác động của BĐKH đến cộng đồng cư dân tại xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất được các giải pháp góp phần nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH, đảm bảo quá trình phát triển kinh tế bền vững, giảm thiểu rủi ro do BĐKH và thiên tai tới cộng đồng tại vùng nghiên cứu.