Browsing by Author Hoàng, Thị Thu Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(19).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hoàng, Thị Thu Yến (2017)

  • Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa Flavonol synthase (FLS) từ 2 giống chè Trung Du xanh và tím. Gen FLS thu được có chiều dài 996 bp, mã hóa 331 amino acid. Kết quả so sánh trình nucleotide cho thấy gen FLS ở giống chè Trung Du tím và xanh có tổng số 13 nucleotide sai khác so với trình tự FLS công bố trên Genbank. Sự khác biệt trình tự nucleotide dẫn đến sự biến đổi trình tự amino acid ở một số motif chức năng quan trọng của FLS như motif đặc trưng cho siêu họ 2OG-Fe(II) oxygenase, motif PxxxIRxxx-EQP ở đầu N quyết định đến hoạt tính của FLS, motif CPQ/RPxLAL (205→212) là vị trí bám của 2-oxoglutarate. Các biến đổi về trình t...

Browsing by Author Hoàng, Thị Thu Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(19).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hoàng, Thị Thu Yến (2017)

  • Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa Flavonol synthase (FLS) từ 2 giống chè Trung Du xanh và tím. Gen FLS thu được có chiều dài 996 bp, mã hóa 331 amino acid. Kết quả so sánh trình nucleotide cho thấy gen FLS ở giống chè Trung Du tím và xanh có tổng số 13 nucleotide sai khác so với trình tự FLS công bố trên Genbank. Sự khác biệt trình tự nucleotide dẫn đến sự biến đổi trình tự amino acid ở một số motif chức năng quan trọng của FLS như motif đặc trưng cho siêu họ 2OG-Fe(II) oxygenase, motif PxxxIRxxx-EQP ở đầu N quyết định đến hoạt tính của FLS, motif CPQ/RPxLAL (205→212) là vị trí bám của 2-oxoglutarate. Các biến đổi về trình t...