Browsing by Author Hoàng, Thị Xuân Hoa, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 00050002427_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Văn Thứ;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa, người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chương ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan về quản trị đại học; sinh viên trong quản trị đại học; trình bày một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử về vấn đề sinh viên và vai trò sinh viên trong quản trị đại học; khái niệm cán bộ lãnh đạo quản lý; quản, quản trị đại học (QTĐH), hoạt động (...); Electronic Resources

Browsing by Author Hoàng, Thị Xuân Hoa, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 00050002427_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Văn Thứ;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa, người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chương ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan về quản trị đại học; sinh viên trong quản trị đại học; trình bày một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử về vấn đề sinh viên và vai trò sinh viên trong quản trị đại học; khái niệm cán bộ lãnh đạo quản lý; quản, quản trị đại học (QTĐH), hoạt động (...); Electronic Resources