Browsing by Author Hoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2015An evaluation of the appropriateness of the course book “Family and Friends 4” for primary school learners in Sunshine English School = Sử dụng đọc rộng có hướng dẫn nhằm cải thiện việc học từ vựng ngẫu nhiện cho sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tạHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Thị Bích Hạnh, 1981-
2015An evaluation of the appropriateness of the course book “Family and Friends 4” for primary school learners in Sunshine English School = Sử dụng đọc rộng có hướng dẫn nhằm cải thiện việc học từ vựng ngẫu nhiện cho sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tạHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Thị Bích Hạnh, 1981-
2015An evaluation of the textbook “Kid’s Box 5” for grade 5 at Doan Thi Diem Private Primary School = Nghiên cứu đánh giá sách giáo khoa Kid's Box 5" dùng cho học sinh lớp 5 tại trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm. M.A Thesis Linguistics : 60 14 01 11"Hoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Đỗ, Thị Thuần
2011Collocations in New Headway Pre - Intermediate" and common errors in English collocations by non English major students at Hanoi University of Science and Technology = Khảo sát kết hợp từ trong giáo trình New Headway Pre – Intermediate và những lỗi sinh vHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Đỗ, Thu Phương
2010Designing a British studies syllabus for the third - year English major at Foreign Language Department, Nghe An teachers' Training College = Thiết kế chương trình môn đất nước học Anh cho sinh viên chuyên Anh năm thứ 3, Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng SưHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Phạm, Thị Thu Hiền
2011Designing a learner-centered speaking syllabus for technicians in garment companies = Thiết kế chương trình nói tiếng Anh theo đường hướng lấy người học làm trung tâm cho các kỹ thuật viên tại các doanh nghiệp may. M.A Thesis LinguisticsHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Lê, Nguyên Hương
2013Designing a task-based writing skill syllabus for the first year English majors of Phuong Dong University = Thiết kế chương trình dạy kỹ năng viết theo nhiệm vụ cho sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất của trường Đại học Phương Đông. M.A ThHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Thị Giang
2013Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Hoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Thị Yến
2010English reading strategies by students from Northern moutainous provinces at the Faculty of Information Technology, Thai Nguyen University = Chiến lược đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc tại Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học TháiHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Phùng, Thị Thanh Tú
2011Increasing grade 10 students’ motivation in learning English by using oral presentation: An action research at Doan Thi Diem Private High school = Sử dụng hoạt động thuyết trình nhằm nâng cao động lực học tiếng Anh của học sinh lớp 10: Nghiên cứu hành độnHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Hoàng Huyền
2015Integrating pronunciation elements into listening lessons for first year non English major students at Hanoi University of Industry = Kết hợp dạy các yếu tố ngữ âm trong giờ học nghe cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên trường Đại học Công nghiệp Hà NộHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Thị Hoài Thu
2014“Nghiên cứu việc sử dụng các hoạt động nhóm để nâng cao kỹ năng nói cho các thành viên của Câu lạc bộ Tiếng Anh ở trường PT Vùng Cao Việt Bắc” = “A study on using groupwork activities to improve speaking skill for the members of an English Club at Vung CaHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Phùng, Thị Thu Hằng
2011The Effect of explicit vocabulary teaching on ESP students' vocabulary acquisition - a quasi-experimental research in Vung Tau Vocational Tourism College = hiệu quả của việc dạy từ vựng một cách rõ ràng, cụ thể đối với sự tiếp nhận từ vựng của sinh viên tHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Thị Nhung
2014Using stimulation activities to enhance 10th grade students’ participation in speaking lessons at Ly Thuong Kiet High School, Bac Giang = Sử dụng những hoạt động khích lệ để tăng cường sự tham gia của học sinh lớp 10 trong các giờ học nói ở trường THPT LýHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Đoàn, Thị Vân Yên
2014Vai trò của phụ huynh trong việc tạo động lực học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học = Parents’ roles in motivating primary school students to learn English. M.A Thesis Linguistics: 60 140 111Hoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Ngô, Thị Huệ