Browsing by Author Hoàng, Thanh Thương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050000170.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thanh Thương;  Advisor: Đoàn, Hương Mai (2011)

  • Toàn bộ xã Hương Sơn được phân ra làm 8 hệ sinh thái. Mỗi hệ sinh thái có những đặc điểm đặc trưng. Điều này là thích hợp nhất để áp dụng viễn thám và GIS để thành lập bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái của một xã như xã Hương Sơn. Kết quả nghiên cứu mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc quản lý các hệ sinh thái và tạo điều kiện tối ưu trong việc quy hoạch phát triển môi trường sinh thái và du lịch của xã bằng viễn thám và GIS.

Browsing by Author Hoàng, Thanh Thương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050000170.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thanh Thương;  Advisor: Đoàn, Hương Mai (2011)

  • Toàn bộ xã Hương Sơn được phân ra làm 8 hệ sinh thái. Mỗi hệ sinh thái có những đặc điểm đặc trưng. Điều này là thích hợp nhất để áp dụng viễn thám và GIS để thành lập bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái của một xã như xã Hương Sơn. Kết quả nghiên cứu mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc quản lý các hệ sinh thái và tạo điều kiện tối ưu trong việc quy hoạch phát triển môi trường sinh thái và du lịch của xã bằng viễn thám và GIS.