Browsing by Author Hoàng, Thu Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 02050001746_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thu Huyền;  Advisor: Lâm, Quang Đông (2013)

  • Luận văn ThS. Ngôn ngữ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Nghiên cứu khả năng suy nghĩa của các cụm từ, tổ hợp từ cố định, từ những đơn vị cấu thành của chúng dựa trên lý thuyết của ngôn ngữ học tri nhận, đặc biệt là lý thuyết về ẩn dụ và hoán dụ. Vai trò của kết trị danh từ cùng với vai trò của ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm trong việc tạo nghĩa trong câu và trong các tổ hợp từ cố định. Phân tích xác định các ý nghĩa của danh từ, phân tích và đối chiếu kết trị của các lớp danh từ tiếng Anh và tiếng Việt tương ứng đó, tìm điểm tương đồng và khác biệt, giải thích nguyên nhân có sự giống nhau và khác nhau của các danh ...

Browsing by Author Hoàng, Thu Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 02050001746_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thu Huyền;  Advisor: Lâm, Quang Đông (2013)

  • Luận văn ThS. Ngôn ngữ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Nghiên cứu khả năng suy nghĩa của các cụm từ, tổ hợp từ cố định, từ những đơn vị cấu thành của chúng dựa trên lý thuyết của ngôn ngữ học tri nhận, đặc biệt là lý thuyết về ẩn dụ và hoán dụ. Vai trò của kết trị danh từ cùng với vai trò của ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm trong việc tạo nghĩa trong câu và trong các tổ hợp từ cố định. Phân tích xác định các ý nghĩa của danh từ, phân tích và đối chiếu kết trị của các lớp danh từ tiếng Anh và tiếng Việt tương ứng đó, tìm điểm tương đồng và khác biệt, giải thích nguyên nhân có sự giống nhau và khác nhau của các danh ...