Browsing by Author Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Chiến lược của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt trong giai đoạn 2014 - 2020 : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Bình
2014Chiến lược kinh doanh công nghệ thẻ tại Công ty cổ phần thông minh MK : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp: Chương trình đào tạo thí điểmHoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Thanh
2015Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Chợ Bưởi đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Trần, Xuân Ban
2015Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Dương, Thị Dung
2014Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng Việt Bắc - thực trạng và những vấn đề đặt ra : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Hoàng, Thế Cường, 1981-
2014Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng Việt Bắc - thực trạng và những vấn đề đặt ra : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Hoàng, Thế Cường, 1981-
2015Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Nguyễn, Bá Phong
2015Chiến lược phát triển Bảo Minh Hải Phòng đến năm 2015 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Phạm, Tuấn Dũng
2014Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Lộc đến năm 2020 : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 06Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Đoàn, Ngọc Quang
2014Chiến lược phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hà, 1969-
2014Chiến lược phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hà, 1969-
2014Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Lê, Mạnh Hùng
2014Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua kho bạc nhà nước Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Nguyễn, Quang Hưng
2014Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm điện gia dụng Honey's của công ty TNHH ESC tại khu vực Miền Trung : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Trần, Ngọc Hà, 1979-
2014Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm điện gia dụng Honey's của công ty TNHH ESC tại khu vực Miền Trung : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Trần, Ngọc Hà, 1979-
2015Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Lưu, Đình Phát
2015Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Thị xã Cửa Lò đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Thái, Thị Phương Thảo
2012Phân tích tài chính phục vụ ra quyết định kinh doanh - trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ ERP-FPT : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Thanh
2015Quản lý ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Lưu, Thị Thúy Quỳnh
2015Quản trị phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn; Lê, Thị Kim Dung