Browsing by Author Hoàng, Văn Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L0_01993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng (2008)

 • Nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh phân chia tần số trực giao OFDM, trình bày cơ sở để thực hiện mô hình hệ thống OFDM, phân tích mô hình điều chế và giải điều chế hệ thống OFDM. Từ đó đi sâu vào phân tích ưu điểm và nhược điểm của hệ thống này, PAPR là nhược điểm lớn trong hệ thống OFDM và đưa ra một số giải pháp để khắc phục PAPR. Giới thiệu hệ thống trải phổ đa sóng mang MC-SS, tổng quan về nguyên lý, đặc điểm kỹ thuật của hệ thống đa sóng mang MC-SS. Phân tích những ưu điểm và hạn chế của hệ thống này, qua đó trình bày một số giải pháp khắc phục: dùng các loại mã giả ngẫu nhiên PN như (chuỗi m, Gold, kasami) để triệt nhiễu đa người dùng. Tìm hiểu các kỹ thuật tách sóng đơn người dùng S...

 • V_L0_01993_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính (2009)

 • Nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh phân chia tần số trực giao OFDM, trình bày cơ sở để thực hiện mô hình hệ thống OFDM, phân tích mô hình điều chế và giải điều chế hệ thống OFDM. Từ đó đi sâu vào phân tích ưu điểm và nhược điểm của hệ thống này, PAPR là nhược đ (...)

 • DT_00454.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Văn Dũng; Hoàng, Văn Tùng; Đào, Huy Bích (2005)

 • Ổn định đàn dẻo của mảnh vỏ trụ làm bằng vỏ trụ làm bằng vật liệu nén được chịu tải phức tạp, ổn định đàn dẻo của tấm tam giác chịu tác động của lực nén với điều kiện biên tựa bản lề., ổn định đàn dẻo vỏ nón, ổn định đàn dẻo vỏ trụ tròn chịu momen xoắn ở hai đầu, ổn định đàn dẻo của vỏ nón bằng vật liệu tái bền tổng quát chịu áp suất ngoài

 • 00060000172.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức; Nguyễn, Hoàng Quân; Lê, Thái Hòa; Hoàng, Văn Tùng (2013)

 • Nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu composite polyme 3 pha nền polyester sợi thủy tinh hạt titan oxit, composite polyme 3 pha nền vinyleste sợi thủy tinh hạt titan oxit và composite polyme 3 pha nền epxy, hạt titan oxit với sợi thủy tinh và sợi các bon. Thực hiện các thực nghiệm xác định các mô đun đàn hồi cho 18 trường hợp với các vật liệu nền và tỷ lệ sợi và hạt trộn gia cường khác nhau trên 270 mẫu. Đây là những kết quả thực nghiệm giúp ta có thể lựa chọn và quyết định các vật liệu thành phần trước khi chế tạo sản phẩm composite. Tính toán các mô đun đàn hồi cho composite polyme 3 pha, tính toán uấn, ổn định cho kết cấu tấm và chỉ ra mối quan hệ ứng xử của vật liệu và kết cấu...

 • 01050000018_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Đào, Văn Dũng; Nguyễn, Đình Đức (2011)

 • Trình bày các khái niệm về vật liệu có cơ tính biến đổi và tổng quan tình hình nghiên cứu các kết cấu làm từ loại vật liệu này ở trong nước và trên thế giới, cách phân loại ổn định và tiêu chuẩn ổn định. Trình bày các kết quả nghiên cứu cho bài toán ổn địn (...)

 • 01050003951.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Xuân (2018)

 • Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng đô thị nói chung và Thành phố Phủ Lý nói riêng làm nền tảng định hướng cho việc xây dựng hệ thống GIS đồng bộ, thống nhất, tận dụng được dữ liệu và tránh trùng lặp, chồng chéo trong việc cập nhật dữ liệu nhiều lần cho một nội dung, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án, phục vụ chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học. Với bộ CSDL GIS toàn diện được tạo lập thì việc khai thác phục vụ quản lý quy hoạch, lựa chọn các ưu tiên phát triển và cải thiện môi trường… sẽ được dễ dàng, thuận lợi hơn vì có tính kế thừa. GIS cũng hỗ trợ phổ biến thông tin đến người dân một cách thuận lợi và như vậy, sẽ góp phần nâng cao tính...

 • 00060000009.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức; Hoàng, Văn Tùng; Nguyễn, Tiến Đắc; Nguyễn, Thị Thúy (2008)

 • Xác định hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu composite cốt sợi đồng phương theo phương pháp xấp xỉ thể tích. Tính toán bằng các hệ số dãn nở và môđun hiệu dụng cho vật liệu composite cốt sợi đồng phương epoxy-thủy tinh. Phân tích, so sánh các kết quả của đề tài với các kết quả tính của các tác giả. Xác định hệ số dãn nở nhiệt cho composite ba pha cốt sợi đồng phương gia cường thêm các hạt. Các kết quả chính thu được: Xác định được các hệ số dãn nở nhiệt cho composite cốt sợi đồng phương theo phương pháp xấp xỉ thể tích. Tính toán số so sánh kết quả nhận được với các kết quả của các tác giả khác theo các phương pháp xác định khác, cho thấy độ tin cậy của phương pháp xấp xỉ thể tích trong c...

Browsing by Author Hoàng, Văn Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L0_01993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng (2008)

 • Nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh phân chia tần số trực giao OFDM, trình bày cơ sở để thực hiện mô hình hệ thống OFDM, phân tích mô hình điều chế và giải điều chế hệ thống OFDM. Từ đó đi sâu vào phân tích ưu điểm và nhược điểm của hệ thống này, PAPR là nhược điểm lớn trong hệ thống OFDM và đưa ra một số giải pháp để khắc phục PAPR. Giới thiệu hệ thống trải phổ đa sóng mang MC-SS, tổng quan về nguyên lý, đặc điểm kỹ thuật của hệ thống đa sóng mang MC-SS. Phân tích những ưu điểm và hạn chế của hệ thống này, qua đó trình bày một số giải pháp khắc phục: dùng các loại mã giả ngẫu nhiên PN như (chuỗi m, Gold, kasami) để triệt nhiễu đa người dùng. Tìm hiểu các kỹ thuật tách sóng đơn người dùng S...

 • V_L0_01993_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính (2009)

 • Nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh phân chia tần số trực giao OFDM, trình bày cơ sở để thực hiện mô hình hệ thống OFDM, phân tích mô hình điều chế và giải điều chế hệ thống OFDM. Từ đó đi sâu vào phân tích ưu điểm và nhược điểm của hệ thống này, PAPR là nhược đ (...)

 • DT_00454.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Văn Dũng; Hoàng, Văn Tùng; Đào, Huy Bích (2005)

 • Ổn định đàn dẻo của mảnh vỏ trụ làm bằng vỏ trụ làm bằng vật liệu nén được chịu tải phức tạp, ổn định đàn dẻo của tấm tam giác chịu tác động của lực nén với điều kiện biên tựa bản lề., ổn định đàn dẻo vỏ nón, ổn định đàn dẻo vỏ trụ tròn chịu momen xoắn ở hai đầu, ổn định đàn dẻo của vỏ nón bằng vật liệu tái bền tổng quát chịu áp suất ngoài

 • 00060000172.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức; Nguyễn, Hoàng Quân; Lê, Thái Hòa; Hoàng, Văn Tùng (2013)

 • Nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu composite polyme 3 pha nền polyester sợi thủy tinh hạt titan oxit, composite polyme 3 pha nền vinyleste sợi thủy tinh hạt titan oxit và composite polyme 3 pha nền epxy, hạt titan oxit với sợi thủy tinh và sợi các bon. Thực hiện các thực nghiệm xác định các mô đun đàn hồi cho 18 trường hợp với các vật liệu nền và tỷ lệ sợi và hạt trộn gia cường khác nhau trên 270 mẫu. Đây là những kết quả thực nghiệm giúp ta có thể lựa chọn và quyết định các vật liệu thành phần trước khi chế tạo sản phẩm composite. Tính toán các mô đun đàn hồi cho composite polyme 3 pha, tính toán uấn, ổn định cho kết cấu tấm và chỉ ra mối quan hệ ứng xử của vật liệu và kết cấu...

 • 01050000018_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Đào, Văn Dũng; Nguyễn, Đình Đức (2011)

 • Trình bày các khái niệm về vật liệu có cơ tính biến đổi và tổng quan tình hình nghiên cứu các kết cấu làm từ loại vật liệu này ở trong nước và trên thế giới, cách phân loại ổn định và tiêu chuẩn ổn định. Trình bày các kết quả nghiên cứu cho bài toán ổn địn (...)

 • 01050003951.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Xuân (2018)

 • Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng đô thị nói chung và Thành phố Phủ Lý nói riêng làm nền tảng định hướng cho việc xây dựng hệ thống GIS đồng bộ, thống nhất, tận dụng được dữ liệu và tránh trùng lặp, chồng chéo trong việc cập nhật dữ liệu nhiều lần cho một nội dung, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án, phục vụ chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học. Với bộ CSDL GIS toàn diện được tạo lập thì việc khai thác phục vụ quản lý quy hoạch, lựa chọn các ưu tiên phát triển và cải thiện môi trường… sẽ được dễ dàng, thuận lợi hơn vì có tính kế thừa. GIS cũng hỗ trợ phổ biến thông tin đến người dân một cách thuận lợi và như vậy, sẽ góp phần nâng cao tính...

 • 00060000009.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức; Hoàng, Văn Tùng; Nguyễn, Tiến Đắc; Nguyễn, Thị Thúy (2008)

 • Xác định hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu composite cốt sợi đồng phương theo phương pháp xấp xỉ thể tích. Tính toán bằng các hệ số dãn nở và môđun hiệu dụng cho vật liệu composite cốt sợi đồng phương epoxy-thủy tinh. Phân tích, so sánh các kết quả của đề tài với các kết quả tính của các tác giả. Xác định hệ số dãn nở nhiệt cho composite ba pha cốt sợi đồng phương gia cường thêm các hạt. Các kết quả chính thu được: Xác định được các hệ số dãn nở nhiệt cho composite cốt sợi đồng phương theo phương pháp xấp xỉ thể tích. Tính toán số so sánh kết quả nhận được với các kết quả của các tác giả khác theo các phương pháp xác định khác, cho thấy độ tin cậy của phương pháp xấp xỉ thể tích trong c...