Browsing by Author Kiều, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007471.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Kiều, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Việt Khôi (2016)

  • Tổng quan một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn phát triển dịch vụ lữ hành du lịch trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống về thực trạng phát triển du lịch, trong đó có dịch vụ lữ hành của Việt Nam, từ đó tổng kết những bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện chính sách phát triển dịch vụ lữ hành du lịch. Đề xuất một số giải pháp về chính sách phát triển dịch vụ lữ hành du lịch phù hợp đối với Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển các dịch vụ cấu thành liên quan và tổng hợp một cách toàn diện nội dung các cam kết trong hội nhập kinh tế quố...

Browsing by Author Kiều, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007471.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Kiều, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Việt Khôi (2016)

  • Tổng quan một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn phát triển dịch vụ lữ hành du lịch trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống về thực trạng phát triển du lịch, trong đó có dịch vụ lữ hành của Việt Nam, từ đó tổng kết những bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện chính sách phát triển dịch vụ lữ hành du lịch. Đề xuất một số giải pháp về chính sách phát triển dịch vụ lữ hành du lịch phù hợp đối với Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển các dịch vụ cấu thành liên quan và tổng hợp một cách toàn diện nội dung các cam kết trong hội nhập kinh tế quố...