Browsing by Author Lã, Đức Đoàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008698.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lã, Đức Đoàn (2017)

  • Từ tình hình thực tế về công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhận thấy công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, yếu kém, theo đó luận văn đi sâu vào phân tích tình hình thực trạng công tác quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế nguyên nhân đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề xuất một số kiến nghị đối với Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác trên.

Browsing by Author Lã, Đức Đoàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008698.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lã, Đức Đoàn (2017)

  • Từ tình hình thực tế về công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhận thấy công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, yếu kém, theo đó luận văn đi sâu vào phân tích tình hình thực trạng công tác quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế nguyên nhân đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề xuất một số kiến nghị đối với Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác trên.