Browsing by Author Lê, Đình Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050002436.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Thùy Dương;  Advisor: Lê, Đình Thành; Lưu, Đức Hải (2015)

  • Nhận diện và dự báo được xung đột môi trường (XĐMT) trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước (TNN) mặt lưu vực sông (LVS) Srê Pk. Xác định, phân tích được nguyên nhân và tác động của XĐMT trong khai thác, sử dụng TNN mặt LVS Srê Pk. Đề xuất được các giải pháp tổng thể giảm thiểu, quản lý XĐMT trong khai thác, sử dụng TNN mặt LVS Srê Pk nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp và bảo vệ TNN.

Browsing by Author Lê, Đình Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050002436.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Thùy Dương;  Advisor: Lê, Đình Thành; Lưu, Đức Hải (2015)

  • Nhận diện và dự báo được xung đột môi trường (XĐMT) trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước (TNN) mặt lưu vực sông (LVS) Srê Pk. Xác định, phân tích được nguyên nhân và tác động của XĐMT trong khai thác, sử dụng TNN mặt LVS Srê Pk. Đề xuất được các giải pháp tổng thể giảm thiểu, quản lý XĐMT trong khai thác, sử dụng TNN mặt LVS Srê Pk nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp và bảo vệ TNN.