Browsing by Author Lê, Chí Quế, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Ca dao Việt Nam từ 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Lê, Chí Quế, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hiền
2010Giải mã văn hóa một số hiện tượng hôn nhân siêu nhiên trong truyện kể dân gian các dân tộc ít người : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 36Lê, Chí Quế, người hướng dẫn; Lê, Thị Lệ Thanh
2012Khảo sát và nghiên cứu truyền thuyết dân gian xứ Nghệ : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01Lê, Chí Quế, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Lưu
2008So sánh kiểu truyện cô lọ lem của một số dân tộc miền Nam Trung Quốc với kiểu truyện Tấm Cám của Việt Nam : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01Lê, Chí Quế, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Huế, người hướng dẫn; Đường, Tiểu Thi
2010Tìm hiểu sử thi Chương Han của người Thái ở Việt Nam : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 36Lê, Chí Quế, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hương
2012Truyền thuyết anh hùng chống ngoại xâm Triều Trần : Luận văn ThS. Văn học : 60 22 36Lê, Chí Quế, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Lân
2009Truyền thuyết và lễ hội làng La (Hà Nội) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 36Lê, Chí Quế, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Nguyệt
2010Văn hóa biển trong văn học dân gian truyền thống Hải Phòng : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 36Lê, Chí Quế, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hà Anh
2008Yếu tố ca dao trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn (Trên 3 bình diện: thể thơ, giọng điệu và hệ thống đề tài) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Lê, Chí Quế, người hướng dẫn; Nguyễn, Quốc Khánh