Browsing by Author Lê, Huy Bắc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050001122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận về chất sử thi trong truyện ngắn. Nghiên cứu tính sử thi thể hiện qua cảm hứng ngợi ca hùng tráng, hình tượng con người, không gian sử thi qua một số truyện ngắn tiêu biểu của Jack London như Tuyển tập truyện ngắn Jack London, Chúc (...); Electronic Resources

 • 05050002426.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Thị Thúy Nga;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2015)

 • Nghiên cứu các vấn đề cơ sở lý luận của đề tài . Các công trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của E.Hemingway. Tiểu thuyết Ông già và biển cả. Tìm hiểu thực trạng giảng dạy và học tập đoạn trích “Ông già và biển cả” trong nhà trường phổ thông. Tìm ra biểu hiện của tri thức cổ mẫu trong tác phẩm, cụ thể ở đoạn trích “Ông già và biển cả”. Tìm ra phương hướng, biện pháp cụ thể để vận dụng tri thức cổ mẫu vào hướng dẫn học sinh đọc hiểu đoạn trích “Ông già và biển cả”. Thiết kế giáo án thực nghiệm cho đoạn trích “Ông già và biển cả”, trong đó vận dụng những phương pháp, biện pháp cách thức của tri thức cổ mẫu.

 • V_L2_01311_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thủy;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2008)

 • Giới thiệu khái quát về tác giả John Steinbeck, các sáng tác tiêu biểu của ông, một số công trình nghiên cứu về tác phẩm của John Steinbeck ở Mỹ và Việt Nam. Với mục tiêu hướng tới giải mã kết cấu trong tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ của Steinbeck, đi sâu ng (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • V_L2_00176_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Huy Bắc;  Advisor: PTS. Đặng Anh Đào (1998)

 • 167 tr; Luận án thống kê, phân loại các kiểu nhân vật trung tâm theo vị trí, tổ chức, số lượng của chúng ở các hình thức kể chuyện.Đưa ra một số hệ thống đặc trưng của kiểu nhân vật trung tâm từ ngoại diện đến tính cách, xem xét những đặc trưng này trong mối liên (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học các nước Tây Âu - Bắc Mỹ & Châu Úc -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998

 • 02050005549.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2018)

 • - Luận án đã tổng hợp, giới thuyết một số khái niệm nghiên cứu về nghệ thuật châm biếm, là cơ sở nền tảng lí thuyết soi rọi vào tiểu thuyết của William Thackeray, để thấy tầm vóc triết lý, tiếng cười mang ý nghĩa triết học mà nhà văn đã kế thừa và phát huy truyền thống hài hước châm biếm của nền văn học Anh thế kỉ XVIII. Tiếng cười châm biếm của ông không phải ảnh hưởng của tiếng cười dân gian bình dân, mà mang đặc trưng uy mua kiểu trí thức, hàn lâm, uyên bác nên tiếng cười ấy dí dỏm, hóm hỉnh vừa ý nhị, hài hước vừa sâu xa, thâm thúy. - Nghệ thuật châm biếm của Thackeray không đơn thuần là kĩ thuật ở mặt hình thức mà nó trở thành tư duy nghệ thuật chủ đạo của nhà văn, chi phối mạnh...

 • 05050003441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai Thủy;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2018)

 • Trên phương diện lí luận, những khái niệm năng lực, phát triển năng lực, năng lực đọc hiểu, đặc điểm của truyện ngắn nước ngoài, cơ sở tâm lí học và giáo dục học về các vấn đề liên quan đến phát triển năng lực đọc hiểu cho HS THCS được tìm hiểu kĩ lưỡng. và đi sâu tìm hiểu đặc điểm để phát triển năng lực đọc hiểu của HS THCS. Rèn luyện năng lực đọc hiểu là việc làm không thể thiếu, đòi hỏi các thầy cô luôn phải chú ý khi tổ chức bất cứ hoạt động gì cho HS. Luận văn đề xuất một số phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu truyện ngắn nước ngoài cho học sinh THCS, luận văn sẽ cung cấp cho giáo viên những gợi ý thiết thực trong quá trình giảng dạy môn Ngữ Vă...

Browsing by Author Lê, Huy Bắc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050001122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận về chất sử thi trong truyện ngắn. Nghiên cứu tính sử thi thể hiện qua cảm hứng ngợi ca hùng tráng, hình tượng con người, không gian sử thi qua một số truyện ngắn tiêu biểu của Jack London như Tuyển tập truyện ngắn Jack London, Chúc (...); Electronic Resources

 • 05050002426.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Thị Thúy Nga;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2015)

 • Nghiên cứu các vấn đề cơ sở lý luận của đề tài . Các công trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của E.Hemingway. Tiểu thuyết Ông già và biển cả. Tìm hiểu thực trạng giảng dạy và học tập đoạn trích “Ông già và biển cả” trong nhà trường phổ thông. Tìm ra biểu hiện của tri thức cổ mẫu trong tác phẩm, cụ thể ở đoạn trích “Ông già và biển cả”. Tìm ra phương hướng, biện pháp cụ thể để vận dụng tri thức cổ mẫu vào hướng dẫn học sinh đọc hiểu đoạn trích “Ông già và biển cả”. Thiết kế giáo án thực nghiệm cho đoạn trích “Ông già và biển cả”, trong đó vận dụng những phương pháp, biện pháp cách thức của tri thức cổ mẫu.

 • V_L2_01311_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thủy;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2008)

 • Giới thiệu khái quát về tác giả John Steinbeck, các sáng tác tiêu biểu của ông, một số công trình nghiên cứu về tác phẩm của John Steinbeck ở Mỹ và Việt Nam. Với mục tiêu hướng tới giải mã kết cấu trong tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ của Steinbeck, đi sâu ng (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • V_L2_00176_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Huy Bắc;  Advisor: PTS. Đặng Anh Đào (1998)

 • 167 tr; Luận án thống kê, phân loại các kiểu nhân vật trung tâm theo vị trí, tổ chức, số lượng của chúng ở các hình thức kể chuyện.Đưa ra một số hệ thống đặc trưng của kiểu nhân vật trung tâm từ ngoại diện đến tính cách, xem xét những đặc trưng này trong mối liên (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học các nước Tây Âu - Bắc Mỹ & Châu Úc -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998

 • 02050005549.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2018)

 • - Luận án đã tổng hợp, giới thuyết một số khái niệm nghiên cứu về nghệ thuật châm biếm, là cơ sở nền tảng lí thuyết soi rọi vào tiểu thuyết của William Thackeray, để thấy tầm vóc triết lý, tiếng cười mang ý nghĩa triết học mà nhà văn đã kế thừa và phát huy truyền thống hài hước châm biếm của nền văn học Anh thế kỉ XVIII. Tiếng cười châm biếm của ông không phải ảnh hưởng của tiếng cười dân gian bình dân, mà mang đặc trưng uy mua kiểu trí thức, hàn lâm, uyên bác nên tiếng cười ấy dí dỏm, hóm hỉnh vừa ý nhị, hài hước vừa sâu xa, thâm thúy. - Nghệ thuật châm biếm của Thackeray không đơn thuần là kĩ thuật ở mặt hình thức mà nó trở thành tư duy nghệ thuật chủ đạo của nhà văn, chi phối mạnh...

 • 05050003441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai Thủy;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2018)

 • Trên phương diện lí luận, những khái niệm năng lực, phát triển năng lực, năng lực đọc hiểu, đặc điểm của truyện ngắn nước ngoài, cơ sở tâm lí học và giáo dục học về các vấn đề liên quan đến phát triển năng lực đọc hiểu cho HS THCS được tìm hiểu kĩ lưỡng. và đi sâu tìm hiểu đặc điểm để phát triển năng lực đọc hiểu của HS THCS. Rèn luyện năng lực đọc hiểu là việc làm không thể thiếu, đòi hỏi các thầy cô luôn phải chú ý khi tổ chức bất cứ hoạt động gì cho HS. Luận văn đề xuất một số phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu truyện ngắn nước ngoài cho học sinh THCS, luận văn sẽ cung cấp cho giáo viên những gợi ý thiết thực trong quá trình giảng dạy môn Ngữ Vă...