Browsing by Author Lê, Huy Chuẩn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 01050001458_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Đức Hà;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2014)

 • Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chương 1 trình bày những kiến thức chuẩn bị là cơ sở lý thuyết cho hai chương sau, bao gồm các khái niệm về phương trình tích phân, phương trình tích phân kỳ dị, tích phân theo nghĩa giá trị chính Cauchy. Sau đó là một số kết quả trong lý thuyết hàm biến phức: công thức tích phân Cauchy, công thức Poincaré - Bertrand. Chương 2 trình bày phương pháp Riemann - Hilbert và áp dụng phương pháp này vào giải một số phương trình tích phân kỳ dị như phương trình tích phân Riemann - Hilbert , Abel, phương trình tích phân kỳ dị với nhân Logarit. Chương 3 trình bày một số phương pháp đặc biệt tìm nghi...

 • 00060000111.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Minh Tuấn; Lê, Huy Chuẩn; Đinh, Công Hướng; Nguyễn, Đình Đức; Đàm, Hiếu Chí; Yagi (2011)

 • Nghiên cứu lý thuyết Noether và chính quy hóa các toán tử tích phân trừu tựơng trong không gian tuyến tính. Nghiên cứu phương pháp giải phương trình tích phân kỳ dị và phương trình tích phân dạng chập với dịch chuyển. Nghiên cứu các bài toán biên và các bài toán nội suy tổng quát trong Giải tích –Đại số. Khảo sát sự tồn tại nghiệm và dạng tường minh của công thức nghiệm của phương trình tích phân dạng chập, tích phân kì dị, tích phân Fredholm trong các không gian tuyến tính. Nghiên cứu lý thuyết các toán tử Abel, Volterra, khả nghịch một phía và khả nghịch suy rộng trừu tượng. Đã tập trung xây dựng một số hướng nghiên cứu mũi nhọn tiếp cận với các hướng nghiên cứu hiện đại về khoa học...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2017)

 • Nội dung của luận văn là trình bày một số kết quả nghiên cứu mô hình động học rừng với điều kiện biên hỗn hợp . Bố cục của luận văn bao gồm 2 chương: • Chương 1 của luận văn gồm những khái niệm và kết quả trong giải tích hàm liên quan đến không gian Holder, không gian Sobolev, toán tử quạt, phương trình vi phân tuyến tính cấp một trong không gian Banach, phương trình tiến hóa tuyến tính, phương trình tiến hóa nửa tuyến tính, các định lý và kết quả cơ bản liên quan tới luận văn. • Chương 2 là nội dung chính của luận văn. Ở chương nàynghiên cứu bài toán động học rừng với điều kiện biên hỗn hợp và chỉ ra sự tồn tại duy nhất nghiệm không âm của nghiệm địa phương và sự tồn tại nghiệm t...

 • DT_00770.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu; Lê, Hoàng Trí; Lê, Huy Chuẩn (2007)

 • Đi sâu nghiên cứu và xây dựng được hoàn chỉnh phương pháp giải tích đại số như một lĩnh vực toán học độc lập và tỏ ra có nhiều ưu điểm trong các chuyên ngành khác nhau của toán học. Trong lý thuyết giải tích hiện đại, khi số lượng các mô hình đưa ra đã quá tải, không đáp ứng được cho những ứng dụng trực tiếp, mà chỉ dừng lại trong các khuôn khổ thuần túy của logic hình thức với các cấu trúc và những thuật toán định tính như: các tiêu chuẩn giải chuẩn, tính ổn định và ước lượng số nghiệm, thì việc hệ thống hóa, khái quát hóa và thuật toán hữu hiệu để giải các bài toán có cùng một cội nguồn là nhu cầu bức thiết trong các hoạt động thực tiễn. Ứng dụng các phương pháp nghiên cứu này trong...

 • 01050001882.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Liễu;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2015)

 • Những không gian hàm cơ bản: Không gian H ̈older, Không gian Sobolev. Toán tử quạt: toán tử liên kết với dạng nửa song tuyến tính; toán tử quạt trong không gian L2; toán tử quạt trong không gian tích. phương trình tiến hóa nửa tuyến tính. Mô hình chất bán dẫn. Nghiệm địa phương. Nghiệm toàn cục.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2017)

 • Bảo tồn nguồn tài nguyên rừng là một trong những chủ đề về môi trường được quan tâm nhất hiện nay. Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu bảo tồn nguồn tài nguyên rừng được biết tới như: quy luật phát triển của mỗi cá thể cây, cây trong một khu vực rừng, cây trong rừng và cả những hệ thống phức tạp bao gồm hệ thống rừng và những hệ thống khác như đất, nước, thời tiết cùng với những tương tác giữa các hệ thống nêu trên,... Nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu về các vấn đề trên và đạt được những kết quả quan trọng. Các nhà khoa học đã đưa ra được mô hình mô tả sự phát triển của rừng thông qua mối quan hệ giữa các cây phụ thuộc tuổi và quá trình tái sinh. Cụ thể là, trong một m...

 • 01050000165_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thế Tuấn;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2011)

 • Giới thiệu khái quát về không gian các hàm nhận giá trị trong một không gian Banach, một số tính chất nội suy, và ngoại suy của không gian Banach. Tìm hiểu về không gian Sobolev, về toán tử tuyến tính, không gian liên hợp và toán tử liên hợp. Nghiên cứu toán tử quạt, hàm mũ và toán tử lũy thừa. Trình bày những kết quả nghiên cứu mới về sự tồn tại nghiệm toàn cục của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế.

Browsing by Author Lê, Huy Chuẩn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 01050001458_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Đức Hà;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2014)

 • Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chương 1 trình bày những kiến thức chuẩn bị là cơ sở lý thuyết cho hai chương sau, bao gồm các khái niệm về phương trình tích phân, phương trình tích phân kỳ dị, tích phân theo nghĩa giá trị chính Cauchy. Sau đó là một số kết quả trong lý thuyết hàm biến phức: công thức tích phân Cauchy, công thức Poincaré - Bertrand. Chương 2 trình bày phương pháp Riemann - Hilbert và áp dụng phương pháp này vào giải một số phương trình tích phân kỳ dị như phương trình tích phân Riemann - Hilbert , Abel, phương trình tích phân kỳ dị với nhân Logarit. Chương 3 trình bày một số phương pháp đặc biệt tìm nghi...

 • 00060000111.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Minh Tuấn; Lê, Huy Chuẩn; Đinh, Công Hướng; Nguyễn, Đình Đức; Đàm, Hiếu Chí; Yagi (2011)

 • Nghiên cứu lý thuyết Noether và chính quy hóa các toán tử tích phân trừu tựơng trong không gian tuyến tính. Nghiên cứu phương pháp giải phương trình tích phân kỳ dị và phương trình tích phân dạng chập với dịch chuyển. Nghiên cứu các bài toán biên và các bài toán nội suy tổng quát trong Giải tích –Đại số. Khảo sát sự tồn tại nghiệm và dạng tường minh của công thức nghiệm của phương trình tích phân dạng chập, tích phân kì dị, tích phân Fredholm trong các không gian tuyến tính. Nghiên cứu lý thuyết các toán tử Abel, Volterra, khả nghịch một phía và khả nghịch suy rộng trừu tượng. Đã tập trung xây dựng một số hướng nghiên cứu mũi nhọn tiếp cận với các hướng nghiên cứu hiện đại về khoa học...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2017)

 • Nội dung của luận văn là trình bày một số kết quả nghiên cứu mô hình động học rừng với điều kiện biên hỗn hợp . Bố cục của luận văn bao gồm 2 chương: • Chương 1 của luận văn gồm những khái niệm và kết quả trong giải tích hàm liên quan đến không gian Holder, không gian Sobolev, toán tử quạt, phương trình vi phân tuyến tính cấp một trong không gian Banach, phương trình tiến hóa tuyến tính, phương trình tiến hóa nửa tuyến tính, các định lý và kết quả cơ bản liên quan tới luận văn. • Chương 2 là nội dung chính của luận văn. Ở chương nàynghiên cứu bài toán động học rừng với điều kiện biên hỗn hợp và chỉ ra sự tồn tại duy nhất nghiệm không âm của nghiệm địa phương và sự tồn tại nghiệm t...

 • DT_00770.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu; Lê, Hoàng Trí; Lê, Huy Chuẩn (2007)

 • Đi sâu nghiên cứu và xây dựng được hoàn chỉnh phương pháp giải tích đại số như một lĩnh vực toán học độc lập và tỏ ra có nhiều ưu điểm trong các chuyên ngành khác nhau của toán học. Trong lý thuyết giải tích hiện đại, khi số lượng các mô hình đưa ra đã quá tải, không đáp ứng được cho những ứng dụng trực tiếp, mà chỉ dừng lại trong các khuôn khổ thuần túy của logic hình thức với các cấu trúc và những thuật toán định tính như: các tiêu chuẩn giải chuẩn, tính ổn định và ước lượng số nghiệm, thì việc hệ thống hóa, khái quát hóa và thuật toán hữu hiệu để giải các bài toán có cùng một cội nguồn là nhu cầu bức thiết trong các hoạt động thực tiễn. Ứng dụng các phương pháp nghiên cứu này trong...

 • 01050001882.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Liễu;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2015)

 • Những không gian hàm cơ bản: Không gian H ̈older, Không gian Sobolev. Toán tử quạt: toán tử liên kết với dạng nửa song tuyến tính; toán tử quạt trong không gian L2; toán tử quạt trong không gian tích. phương trình tiến hóa nửa tuyến tính. Mô hình chất bán dẫn. Nghiệm địa phương. Nghiệm toàn cục.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2017)

 • Bảo tồn nguồn tài nguyên rừng là một trong những chủ đề về môi trường được quan tâm nhất hiện nay. Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu bảo tồn nguồn tài nguyên rừng được biết tới như: quy luật phát triển của mỗi cá thể cây, cây trong một khu vực rừng, cây trong rừng và cả những hệ thống phức tạp bao gồm hệ thống rừng và những hệ thống khác như đất, nước, thời tiết cùng với những tương tác giữa các hệ thống nêu trên,... Nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu về các vấn đề trên và đạt được những kết quả quan trọng. Các nhà khoa học đã đưa ra được mô hình mô tả sự phát triển của rừng thông qua mối quan hệ giữa các cây phụ thuộc tuổi và quá trình tái sinh. Cụ thể là, trong một m...

 • 01050000165_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thế Tuấn;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2011)

 • Giới thiệu khái quát về không gian các hàm nhận giá trị trong một không gian Banach, một số tính chất nội suy, và ngoại suy của không gian Banach. Tìm hiểu về không gian Sobolev, về toán tử tuyến tính, không gian liên hợp và toán tử liên hợp. Nghiên cứu toán tử quạt, hàm mũ và toán tử lũy thừa. Trình bày những kết quả nghiên cứu mới về sự tồn tại nghiệm toàn cục của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế.